[file:///C:/INTERNET/sufizm.onet.pl/Salat/topnav.htm]

Salat

Konieczność Modlitwy

Pory Modlitw

Przygotowanie do Salat

Poza 1

Poza 2

Poza 3

Poza 4

Poza 5

Poza 6

Poza 7

Poza 8

 
Poza 2


Nazwa pozy:
Quayam
Czas trwania: 40-60 sekund
Recytacja:
Bismallah Ir-Rahman Ir-Rahim
'Al-Hamdu lillaahi Rabbil-'Alameen.
Ar-Rahman, Ir-Rahim.
Maaliki Yawmid-Deen.
'Iyyaaka na'budu wa 'iyyaaka nasta'een.
'Ihdinas-Siratal-Mustaqeem.
Siraatal-ladheena 'an-'amta 'alayheem
Ghayril maghdhubi alayheem wa lad-dhaaaleen.
Ameen.

Dźwięk

Trzy krótkie Sury stosowne do recytacji po Surze al-Fatiha:

Sura Ikhlas

Sura Falaq

Sura Nas

Instrukcje: Dłonie, prawa na lewej, tuż poniżej pępka.


Tłumaczenie:
W imię Allaha, Miłosiernego i Dobrego
Cała chwała Allahowi, Panu Światów
Miłosiernemu i Dobremu,
Panu Dnia Sądu
W Ciebie Jedynego wierzymy, do Ciebie jedynego uciekamy się
Ukaż nam prostą ścieżkę
Ścieżkę tych, których kochasz i faworyzujesz,
A nie tych, którzy zasłużyli na Twój gniew
Ani tych, którzy zmierzają do nikąd.
Tak niech się stanie
. 

Po tych słowach powinno się wyrecytować co najmniej trzy wersety Świętego Koranu.


Efekty dobroczynne: Przedłużona koncentracja powoduje dalsze rozlużnienie nóg i pleców. Wzmacnia uczucie pokory, skromności i pobożności. W czasie recytacji powyższych słów, wypowiedziane zostają niemalże wszystkie dźwięki występujące w języku arabskim, co powoduje rozprzestrzenianie się wszystkich 99 Boskich Jakości w doskonale kontrolowanym stopniu w całym ciele, umyśle i duszy. Wibracje dźwięku długich samogłosek 'A', 'E' oraz 'U' stymulują serce, tarczycę, szyszynkę, przysadkę, gruczoły wydzielające adrenalinę i płuca -- oczyszczając je i podnoszą ich sprawność.

 

   


Strona ta pochodzi z internertowych stron Zakonu Chishti -
www.chishti.com. Polecam wszystkim odwiedzić ten adres. (Ostatnio strony dotyczące samego zakonu znikneły z sieci i nie są dostępne !). Znajduje się tam wiele ciekawych i bardzo inspirujących tekstów. Oryginalna angielskojęzyczna wersja tej strony chwilowo nie jest dostępna.


Praktyki i modlitwy

Strona główna

Ostatnia aktualizacja tej strony:
00-03-18 03:07:22

Kontakt z autorem e-mail:
Arkadiusz Choczaj