[file:///C:/INTERNET/sufizm.onet.pl/Salat/topnav.htm]

Salat

Konieczność Modlitw

Pory Modlitw

Przygotowanie do Salat

Poza 1

Poza 2

Poza 3

Poza 4

Poza 5

Poza 6

Poza 7

Poza 8

 
Poza 8
Salat_Posture_6.jpg (13397 bytes) Nazwa: Quood
Czas trwania: 10-30 sekund

Uzupełnianie Salat:

Instrukcje: Jeżeli wymagalna liczba Rakat's (cykli) jest zaledwie dwa, Salat would proceed do następnej recytacji. W innym przypadku, jeden lub dwa więcej Rakat's (cykle) są należne. Są one robione dokładnie jak piersze dwa, z wyjątkiem that no recitations occur after that of the Surah Fatiah.

Jest również potrzebna wiedzieć, że recytacja pierwszych dwóch cykli - Rakats jest odmawiana na głos podczas trzech pór Salat'u - Fajr, Maghrib i Isha. O innych porach, wszystkie cykle są recytowane milcząco.

Recytacja: At-tahiyyatu Lillahi was-Salawatu wat-Tayyibutu
As-salaamu 'alayka ayyuhan-Nabbiyyu
Wa Rahmatullahi wa Barakatuhu
Was-salamu 'alayna wa 'ala 'ibadillahis-Saliheen
As-shadu an la ilaha il Allah
Wa as-shadu anna Muhammadan 'abduhu wa Rassoulu.


Po odmówieniu odpowiedniej ilości cykli, zmówić należy następną modlitwę, będącą pochwałą i błogosławieństwem proroków i ich rodzin.

Allahumma salli 'ala Sayyidina Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin Kama Sallayta 'ala Ibrahima wa 'ala ali Ibrahima
Innaka Hamidun majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin Kama Barkata 'ala Ibrahima wa 'ala ali Ibrahima Innaka Hamidun Majid.

Tłumaczenie: O Allahu, błogosław pana naszego Muchammada i rodzinę jego tak, jak bogosławiłeś Abrahama i jego rodzinę. Zaprawdę, Tyś jest najbardziej Godzien Chwały, O Allahu, bądź łaskaw dla Muchammada i dla rodziny jego, Jak byłeś łaskaw dla Abrahama i jego rodziny. Zaprawdę Tyś jest najłaskawszy.

Na zakończenie modlitwy unosimy schyloną dotychczas głowę, spoglądamy za siebie na prawo i mówimy::

As-salaam alaikum wa rahmatullah

I kierując głowę w lewo powtarzamy tą frazę:

As-salaam alaikum wa rahmatullah.

(Tłumaczenie: Pokój i łaska Allaha niech będą z tobą.).

Te ostatnie wypowiedzi są zaadresowane do dwóch Rejestrujących Aniołów, spoczywających na każdym z ramieniu, rejestrująch poszczególne dobre i złe czyny. Subhan allah!

Dźwięk

"Pośpiesz się i wykonaj Salat, zanim nastąpi Ostateczna Godzina!"


Efekty dobroczynne: U mężczyzn pięta prawej stopy powinna być podkurczona, a ciężar nogi i części ciała powinien na niej spoczywać. Wspomaga to odtrucie wątroby i stymuluje czynności perystaltyczne jeslita grubego. Kobiety powinny trzymać obie stopy pod sobą, podeszwami do góry. Ciało powraca do stanu rozlużnienia jeszcze większego niż poprzednio. Poza wspomaga trawienie, wymuszając skierowanu ku dołowi ruch pokarmu.

Powrór do Góry

 

   

Strona ta pochodzi z internertowych stron Zakonu Chishti -
www.chishti.com. Polecam wszystkim odwiedzić ten adres. (Ostatnio strony dotyczące samego zakonu znikneły z sieci i nie są dostępne !). Znajduje się tam wiele ciekawych i bardzo inspirujących tekstów. Oryginalna angielskojęzyczna wersja tej strony chwilowo nie jest dostępna.


Praktyki i modlitwy

Strona główna

Ostatnia aktualizacja tej strony:
00-03-18 03:15:09

Kontakt z autorem e-mail:
Arkadiusz Choczaj