[file:///C:/Internet/sufizm.onet.pl/Salat/topnav.htm]

Salat

Pozy Salat

Konieczność Modlitw

Pory Modlitw

Przygotowanie do Salat

Azan

 


COPracticesSmall.GIF (1714 bytes)

Salat (Islamska Modlitwa):
Pozy Proroków
Sas20.gif (946 bytes)

"Wielkiemu i wspaniałemu Bogu nie zależy na niczym tak,
jak na oddaniu się praktykom
Salat."
- Hazrat Khwaja Gharib Nawaz (R.A.)

Salat (Namaaz) i jego filozofia

Salat, islamska modlitwa, jest piątą "woalką" w duchowym treningu w Zakonie Czisti - Chishtiya.

    Hazrat Ali Hujwari opisuje rozmaite dobroczynne znaczenia Namaaz, w świetle Sufizmu. Powiada: "Namaaz nie tylko kieruje wielbiciela na ścieżkę prowadzącą do Boga, lecz także otwiera wszystkie tajemnice tej ścieżki dla bystrego wielbiącego umysłu. Na przykład, wazoo (ablucja) oznacza zewnętrzną czystość ciała, pierwszy i główny warunek przygotowania do Namaaz."

    "Potem przechodzi do tauba (skruchy), która oznacza wewnętrzną czystość wielbiciela. Następnie przyjmuje stojącą postawę, zwracając się w kierunku Kaaby, który oznacza bezwrunkową wiarę i poświęcenie Bogu wielbiciela."

    "Potem przechodzi do Qayaam, który oznacza zmaganie się z Nafs (pokonywanie ego). Następnie zaczyna Qirat (recytację wybranych wersów z Koranu), które oznacza dhikr - wspominanie Boga. Następnie wykonuje ruku (pierwszą naprzód schyloną pozycję), która oznacza pokorę pokonywania Nafs. Potem przechodzi do Tashhed-e-Uns, który symbolizuje potwierdzenie zupełnej wiary i miłości wielbiciela do Boga i ostatecznie przechodzi do Salaam, który oznacza pożegnanie ze wszystkimi ziemskimi przywiązaniami dzięki błogosławieństwu Boga."


    Surah Al-Fatiha, Otwarcie Świętego Koranu jest w zasadzie najbardziej skondensowaną i skupioną modlitwą, jaką możemy odmówić. Mówi się, że cała treść Koranu jest zawarta w tej otwierającej Surze.

    Dwa wersy tej Sury są nadzwyczajną prośbą sługi Wszechmogącego Boga o Jego Przewodnictwo:

Ihdinas sirat al-Mustaqueem
Sirat aladhina an'amta alaihim.
(Prowadź nas drogą prostą,
drogą tych, których obdarzyłeś dobrodziejstwami.)

    Nie tylko Najżyczliwszy Bóg obdarował ludzi najlepszą z możliwych inwokacji do Niego, ale natychmiast kiedy usłyszy tą szczerą prośbę, podaje środek do jej spełnienia, odsłaniając cały Koran dla doskonałego i całkowitego prowadzenia ludzkości.

    W pierwszych jednak wersach drugiego rozdziału Koranu, Bóg objawia jedyny klucz, który uwalnia błogosławieństwa tej Księgi:

Zaalikal-Kitaabu laa rayba fi
Hudal-lil-Muttaqin;
'Alladhina yu'minuuna bil-Gaybi
wa yuqimuunas-Salaata wa mimmaa
razaqnaahum yun-fiquun.

(To jest Księga
- nie ma co do tego żadnej wątpliwości -
droga prosta dla bogobojnych,
dla tych którzy wierzą w to, co jest Skryte,
którzy odprawiają modlitwę (
Salat ),
i rozdają z tego, w co ich zaopatrzyliśmy.)

    Słowo Salat jest arabskie (w języku perskim, tureckim czy Urdu jest określane przez słowo Namaaz) i oznacza modlitwę lub nabożeństwo, oraz także jest synonimem przebaczenia, współczucia i miłosierdzia.

    Pewnym bardzo wielce nieszczęśliwym faktem, związanym z prezentacją Islamu i jego autentycznego przesłania sufizmu na Zachodzie przez ostatnie 100 lat, jest zawężanie koncepcji Salat. Prawie niezmiennie uczeni, tłumacząc z rzadkich i ważnych dzieł muzułmańskich uczonych i Sufich, wjaśniają słowo Salat wyłącznie jako "modlitwę lub nabożeństwo."

    W rzeczywistości praktykowanie Salat jest bardzo specyficzną cechą, i kształtuje unikalną i centralną właściwość życia religijnego Islamu i sufizmu. Święty Prorok Muhammad miał kiedyś powiedzieć:

"Różnica między tym, kto wierzy w Boga,
a osobą niewierzącą sprowadza się do odprawiania Salat."

    Wielki święty Hazrat Khwaja Gharib Nawaz (RA) w taki sposób przedstawiał swoim uczniom znaczenie Salat:

"Nie odprawiając satat nie podobna zbliżyć się do Boga, salat stanowi bowiem szczytowy punkt takiej właśnie podróży pobożnych."

i dalej,

"Salat jest drabiną prowadzącą do bliskości (Qurb) Pana."

i dalej,

"Salat jest oddaną w ludzkie ręce więzią, tajemnym związkiem między wielbiącym a Uwielbionym."

    Mistyczny muzyk hinduski, Hazrat Inayat Khan, który na początku naszego stulecia udostępnił ludziom Zachodu część wiedzy o sufizmie, powiedział:

"Człowiek, który nigdy nie przeżył Salat, nie ma prawa mieć nadziei na jakikolwiek rozwój, gdyż każda poza ma sobie tylko przypisane znaczenie i działanie ... powinna stać przed innymi świętymi naukami. Jeśli człowiek nie czyni postępów w odprawianiu Salat, nie ma nadziei na lępszą przyszłość."

Salat jest jednocześnie zewnętrzną i wewnętrzną praktyką: zestawem fizycznych ćwiczeń (porównywanych niekiedy do asanów w jodze) i najbogatszą strawą duchową.

    Jeśli rozważymy powyższe aspekty modlitwy (Salat), zrozumiemy powody, dla których wielu Sufich wolałoby umrzeć, niż zaniechać ich odprawiania. Ma sha Allah! (Niech to zadowala Wszechmocnego Boga!).

Znaczenie Salat

    Allah ta'ala informuje nas wiele razy w Świętym Koranie, że musimy uczynić wykonywanie Salat kamieniem węgielnym naszej wiary i praktyki w islamskim życiu.

"Say: Verily, my prayer and my service of sacrifice, my life and
my death are all for Allah, Lord of the Worlds." Koran 6:162

"And during the night, prostrate yourself to Him and glorify Him, a long night through. Verily, these love the present life of this world,
and put behind them a Heavy Day." Koran 76: 26-27.

    Ponadto Święty Prorok wykonywał Salat przy praktycznie niewyobrażalnym poziomie zaangażowania i poświęcenia. Tutaj jest kilka jego uwag i rad dotyczących Salat.

"Once Allah's Messenger passing by his Companions asked: Do You Know What The Almighty Allah Says? He Says, I swear by my honor and glory, there is no one who performs the Salat at its stated time, but I admit him to the Paradise. But for who performs it without observing its prescribed time, I may have mercy upon him if I like or punish him, if I like." Related by Tabarani

Dziecko urodzone w muzułmańskiej rodzinie rozpoczyna swoje życie słuchając Adhan w swoim prawym uchu i Iqama (wezwanie do natychmiastowego rozpoczęcia modlitwy) w lewym uchu. Od wczesnego dzieciństwa dziecko powinno być uczone ważności i metody modlitwy.

    Abdullah b. Amir b. As12.gif (880 bytes) opowiadał, że Posłaniec Boga powiedział: "Rozkaż swoim synom modlić się kiedy osiągną wiek siedmiu lat..."
Przekazane przez Abu-Dawud

"Doprawdy, pomiędzy człowiekiem a pomiędzy politeizmem i niewiarą jest lekceważenie modlitwy."
Przekazywane przez muzułmanów

    Prorok powiedział: "Pierwszą rzeczą, do rozliczenia której sługa będzie wezwany w Dniu Sądu Ostatecznego będzie Salat. Jeśli jest ona dobra, jego uczynki będą dobrymi. Jeśli jest zła, jego uczynki będą złe."
Przekazane przez Tabarani

Konieczność Salat

    Z przykrością muszę stwierdzić, że na Zachodzie pojawia się ostatnio coraz więcej pseudo-sufich, którzy podważają niezbędność praktyki Salat. Twierdzą oni, że Salat jest jedynie pustym rytuałem, bez którego może sobie poradzić każdy prawdziwie uduchowiony uczeń. Te nierozważne osoby podają zwykle jako przykłady Ibn 'Arabiego, Mawlany Rumiego, Imama al-Ghazzalego i Mansura al-Hallaja, jako reprezentantów prawdziwie wyzwolonego, popierającego niezależne myślenie "sufizmu". Każdego, kto pozostaje wierny Salat i obstaje przy jego obowiązkowym charakterze, określają jako wstecznego "fundamentalistę".

    Mam nadzieję, że kilka poniższych przykładów prawdziwie głębokiego znaczenia rytuału Salat, zainspiruje Czytelnika do ich praktykowania i odkrycia cudownych jego zalet.

    A wielcy wymienieni wyżej ludzie zawsze należeli do najbardziej oddanych i szczerych wykonawców Salat, jakmi są wszyscy Sufi.

Pewnego wrześniowego wieczoru, podczas pobytu w Konya, Mawlana Rumi udał się do swojej celi medytacyjnej (Hujra) aby odprawić nocne modły. Gdy nadszedł czas wspólnej porannej modlitwy, Mawlana się nie pojawił. Jego uczniowie zaniepokoili się, gdyż przez dwadzieścia lat ani razu nie zaniedbał on wspólnej modlitwy. W miarę oczekiwania, niepokój uczniów wzrastał, aż w końcu ktoś postanowił wyważyć drzwi jego celi. Wewnątrz, ku swemu przerażeniu, odnaleźli Rumiego, z brodą przymarzniętą do podłogi, próbującego się uwolnić. W czasie modłów zaczął płakać tak rzewnie, że łzy utworzyły kałużę, a jego schylona pozycja, zimno i wydłużony czas modlitwy sprawiły, że broda przymarzła mu do ziemi !

    Mansur al-Hallaj zasłynął w historii sufizmu popełniając przestępstwo przeciw tzw. ortodoksyjnym kapłanom. W rzeczywistości został osądzony i skazany pod zarzutem ujawnienia boskich sekretów, które podsłuchał u swojej siostry, sufickiej świętej. Proces trwał osiem lat. Kiedy oczekiwał na swoj egzekucję, przez ostatni tydzień oddawał się bez reszty praktykowaniu Salat, odprawiając po 500 cykli modlitwy dziennie.

    Sufi są najbardziej sumiennymi wyznawcami Salat. Pewna historia opowiada o Hazracie Abdulu Qadirze Jilani, który o mało co opuściłby pewnego razu poranną modlitwę. Gdy spał, przyszedł kot i zaczął go trącać, aż mężczyzna się obudził. Spostrzegłwszy swoje opóźnienie Abdul Qadir odmówił natychmiast dwa cykle modlitwy. Gdy skończył, spojrzał na kota, a dzięki swoim nadprzyrodzonym zdolnościom odkrył, że kot to w rzeczywistości szatan. Wprawiło go to w zdumienie: dlaczego szatanowi zależalo na jego punktualności?. Spytał więc: "Widzę, że jesteś szatanem, ale dlaczego obudziłeś mnie na czas porannej modlitwy?"

    Kot odparł: "Widzę, żeś równie mądry i pobożny, jak mi o tym donosili moi znajomi diabli. Powiem ci, bo mnie zdemaskowałeś. Wiedziatem, że gdybyś opuścił obowiązkową modlitwę, w zamian za nią odmówitbyś 100 następnych. Obudziłem cię więc, byś mógł czerpać korzyści jedynie z dwóch".

    Salat jest zarazem pierwszym i ostatnim krokiem dla prawdziwego wiernego. Jest jedynym środkiem jednoczącym jednostkę z całą ludzkością i Wszechmocnym Bogiem. Nigdy nie był zmieniany, urozmaicany czy modyfikowany w swoich podstawowych zasadach (od 1400 lat) i w ten sposób stał się podstawą, na której są zbudowane bardziej wyrafinowane duchowe praktyki. Dla każdego, kto pragnie cieszyć się znakomity zdrowiem, harmonizującym fizyczne, mentalne, emocjonalne i duchowe życie, nie ma lepszego lekarstwa niż Salat.

    Jak Hazrat Khwaja Gharib Nawaz zwykł zwracać się do swoich uczniów: "Śpieszcie się, byście zdążyli wykonać Salat przed nadejściem Ostatniej Godziny!"

Interesujące cechy Salat

    Kolejną interesującą cechą Salat jest to, że w przypadku przybierania trzech głównych pozycji (Quayam, Ruku' i Sajjda), osoba przyjmuje fizyczne kształty arbskich liter: 'A', 'D' i 'M'. Te litery wymawiane tworzą słowo Adam, który był pierwszym stworzonym człowiekiem i pierwszym Prorokiem Sas12.gif (875 bytes).

    W rzeczywistości aniołowie, którzy zostali stworzeni wyłącznie w celu wielbienia Boga (Allah) i wykonują to jako ich naturalne postępowanie - wykonują wszystkie te postawy uwielbienia. Wszystcy prorocy w historii (Pokój z Nimi wszystkimi) także stosowali jedną lub więcej z tych postaw. Prorok Muhammad był obdarzony Łaską przyniesienia ludzkości syntezy wszystkich postaw wszystkich proroków. Alhamdulillah al-Hayyoo! Al-Qayyoom! (Chwała Bogu Wiecznie Żywemu i Wiecznemu)

    Kolejną doniosłą cechą dotyczący tej praktyki, prostej jak fizyczny ruch jest to, że osoby w każdym wieku, od początku do końca życia, mogą wykonywać ją. Jest ona łagodna, płynna, łatwa i w porę staje się największym fizycznym rozwojem, który jest możliwy.

    W ciągu dnia minimalne wykonanie zawiera siedemnaście części modlitwy, złożonej z dziewiętnastu oddzielnych pozycji podczas każdego Rakat. To daje w całości 119 fizycznych postaw dziennie, lub 3570 miesięcznie, lub 42840 rocznie.

    W średnim 40 letnim życiu dorosłego jest wykonywanych 1713600 pozycji . Każdy je wykonujący jest chroniony i zapobiega wielu dolegliwościom i choróbom, takim jak: atak serca i kardiologicznych problemów, emphemzema, artretyzm, pęcherz, nerka i jelito problemy, wirusowy i bakteryjny infekcje, oczko choroby, utrata pamięć i starość, rwa kulszowa i kręgowy dolegliwości, i wiele, wiele innych. A ta praktyka może być wykonywana faktycznie gdziekolwiek, nie wymagając specjalnego wyposażenia i nie kosztując nic.

    Lecz dla Sufich Salat ma nawet większe znaczenie w ich życiach, ponieważ modlitwny dywan w miejscu modlitwy staje się początkiem przestrzeni Boskiej Rzeczywistości - Haqiqat.

    Szejkowie ogólnie wyrażają, że istnieją cztery etapy rozwoju kandydatów na ścieżce do Boga. Są nimi: Shariat (Prawo), Tariqat (Ścieżka), Haqiqat (Prawda) i Mar'ifat (Ekstaza).

Pierwszym wymaganiem jest przyjąć i postępować zgodnie z Szariatem (Shariat), oznaczającym Boskie Prawo ludzkiego życia, które w właściwym czasie, prowadzi osobę do Sirat Al-Mustaqueem - Prostej Ścieżki. Sufizm jest często odnoszony do tariqat. Ta Ścieżka prowadzi osobę do Haqiqat. To jest trudny termin i koncepcja do zrozumienia, lecz dobryskutkiem jest to,że Haqiqat jest ostateczną, niezaprzeczalną i Absolutą Prawdą Wszyszech Istnienia.

    Na przykład niektórzy ludzie wierzą, że Bóg istnieje, niektórzy nie. Oba przypadki nie mogą być prawdą. Haq (czy Prawda) tej materii jest Absolutna. A my will all have this matter rozwiązaną ostatecznie w momęcie śmierci. Wszystka tak ukryta wiedza przynależą do sfery Haqiqat. Kiedy ktoś osiąga ten stan wglądu w Boską Prawd, wtedy następuje etap nazywany Mari'fat, przytłaczająca ekstaza istnienia wyróżnionego i wybranego przyjaciela Umiłowanego, Wszechmocnego Boga.

    Wykonywanie Salat jest wymagane do osiągnięcia każdego z tych etapów (które są sekwencyjne). Ale tylko samo wypowiadanie dźwięków i stanie w jednym miejscu, nie wytworzy upragnionych efektów. Kilka wewnętrznych warunków musi być do tego dołączonych.

    Osoba na początek wszystkiego, musi podchodzić do modlitwy z uczuciem pokory, z uznaniem zależnej pozycji czciciela w stosunku do Czczonego. W rzeczywistości, Bóg (Allah) poinformował nas, że byliśmy "przedmiotami niezapamiętanymi, aż Ja Przypomniałem sobie was." Nie istnieje pojedyncza żyjąca osoba w historii świata, która była odpowiedzialna za jego lub jej własną koncepcję życia. Nie tylko nie istnieliśmy: my nawet nie WIEDZIELIŚMY, że nie istniejemy!

    Powinniśmy ugasić wszystkie myśli w naszym umyśle, z wyjątkiem tych o naszym Miłosiernym Stwórcy, kierować je ku Niemu. Materialne sprawy muszą być usunięte na bok, ze zrozumieniem, że modlitwa jest pomocą wkroczeniu do następnego świata, pociągając blisko do Boga. A jeśli umysł jest już wypełniony światowymi myślami, nie będzie przestrzeni dla wspomnienia Boga.

    Kolejny warunek modlitwy jest tym, który oznacza słowa wymawiane będące rozumiane jako kompletnie jak możliwie. Nawet chociaż są one wymawiane po arabsku osoba powinna znać przetłumaczone znaczenie w jego własnym języku i kontemplować te znaczenia tak intensywnie i szczerze jak to możliwe.

    Jest odnotowane w Tradycji, że Bóg powiedział do Mojżesza Sas12.gif (875 bytes): "O Mojżeszu, kiedy chcesz wspominać Mnie, wspominaj Mnie w taki sposób, który porusza twoje kończyny. A kiedy stoisz przede Mną, stój przede Mną z bojaźliwym umysłem podobnym najuboższemu niewolnikowi i rozmawiaj ze Mną językiem prawdomównego człowieka."

I wtedy Bóg objawił mu : "Powiedz twoim nieposłusznym zwolennikom, aby wspominali Mnie. Przysięgam, że będę pamiętać o tych, którzy wspominają Mnie. Kiedy Abraham wygłaszał modlitwę, głos jego serca był słyszany z dystansu dwóch mil. Osobie zostanie wybaczone w następnym świecie według jakości jego umysłu, a nie jego ciała."

    Niektórzy ludzie mogą dziwić się ze wskazówki, iż musimy się bać Boga, dowodząc natomiast, że tylko potrzebujemy myśleć o Bogu jako Życzliwym i Wszech-Kochającym.

    Wers w Świętym Koranie, który czyni to jasnym, można odnaleść w Surze Bakara:

Balaa man 'aslama wajha-huu lillahi
wa huwa muhsinun
falahuuu 'ajruhuu 'inda Rabbih
Wa laa khawfun 'alayhim
wa laa hum yahzanuun.

(Tłumaczenie: Nay, but whosoever gives up his own desires
while serving Allah and does good acts,
his reward is with his Lord;
They shall have no fears
And neither shall they grieve).
- Koran S. II, w.112

    Innymi słowy, jeśli ktoś poddaje swoje własne samolubne pragnienia i służy ludzkości jedynie w imię zadowolenia Boga, nagrodą jest całkowita i nieograniczona ochrona, łaska i przychlność Boga. Kiedy ktoś ma Boga, Stwórcę, Podtrzymującego i Władcę Stworzenia, jako swojego Chroniącego Przyjaciela, jak mógłby kiedykolwiek być przestraszonym lub cierpiącym?

 

   


Strona ta pochodzi z internertowych stron Zakonu Chishti -
www.chishti.com. Polecam wszystkim odwiedzić ten adres. (Ostatnio strony dotyczące samego zakonu znikneły z sieci i nie są dostępne !). Znajduje się tam wiele ciekawych i bardzo inspirujących tekstów. Oryginalna angielskojęzyczna wersja tej strony chwilowo nie jest dostępna.


Praktyki i modlitwy

Strona główna

Ostatnia aktualizacja tej strony:
00-03-23 21:27:38

Kontakt z autorem e-mail:
Arkadiusz Choczaj