[file:///C:/INTERNET/sufizm.onet.pl/Salat/topnav.htm]

Salat

Pozy Salat

Konieczność Modlitwy

Pory modlitwy

Przygotowanie do Salat

Azan playe211.gif (131 bytes)

free_player.gif (1359 bytes)

 


COPracticesSmall.GIF (1714 bytes)

Przygotowanie do Salat

    Istnieją trzy aspekty modlitwy Salat: Myśl, słowo i czyn. Przed rozpoczęciem praktyki należy oczyścić ciało i ubranie z brudu, sprzątnąć miejsce, w którym zamierzamy się modlić. W tym samym czasie należy pozbyć się wszelkich negatywnych i złych myśli. W pełni skoncentrować się na chwle Wszechmącego Boga.

    Te przygotowanie jest nazywane Wuzu' w terminologi arabskiej i składa się z umycia rąk, przepłukania ust (w razie konieczności umycia zębów), wciągnięcia wody do nozdrzy, przetarcia wodą twarzy od brwi do podbródka i od lewego do prawego ucha, umycia przedramion od nadgarstków po łokcie, wytarcia głowy i karku oraz na końcu, umycia stóp do kostek. Każdy z tych oczyszczających ruchów należy powtórzyć trzykrotnie, zawsze w opisanej powyżej kolejności.

Intencja Salat

    Po dokładnym wykonaniu powyższych czynności należy oddalić się do miejsca modlitwy, i przyjąć pokorną postawę, ze schloną głową i rękami po bokach oraz stopami rozstawinymi prostopadle do ramion. Następnie wypowiedzieć sentencję ofiarowywującą Salat, w następujący sposób:

"Moją intencją jest ofiarowanie [Tu wymieniamy obowiązkową liczbę cykli modlitwy] rakat Salat, [zwrócić się twarzą na Qibla (kierunek na Mekkę), Podniosłą Kabę], na chwałę Boga i tylko Jego. U niego chronie się przed wygnanym i złym szatanem, i W imię Boga, Niajmiłościwszego i Współczującego."

    Tą inwokację można wypowiedzieć po arabsku, lub w każdym innym języku. Natomiast jednak samo słowo Salat musi zostać wypowiedziane po arabsku. Ofiarowując modlitwę powinniśmy spoglądać ku świętemu miastu, Mekce, w Arabii Saudyjskiej. (W Polsce kierunek Południowo wschodni.)

    Salat jest wykonywany poprzez przybieranie kolejno ośmiu póz ciała (Arkan) i recytowanie różnych wersetów Koranu z każdą pozą. Te pozy przedstawione są na ilustracjach w kolejności wykonywania. Toważyszą im zwięzłe opisy korzyści jakie przynoszą. Proszę klikaj na przyciski by zobaczyć poprawne pozy, przeczytać recytacje dla każdej z nich, i również usłyszeć poprawną recytację po arabsku.

Koncentracja podczas Salat

    Rzeczywista modlitwa jest wredy, gdy wielbiciel samemu jest obecny w Aalam-e-Nasoot (i.e. w tym świecie), lecz jego dusza wzosi się wysoko w Aalam-e-Arwah (duchowym świecie). To jest najbardziej trudny rodzaj Salat, który tylko prorocy, wali i wielcy święci mogą wykonywać. Zwykli ludzie potrzebują dużo praktyki koncentracji, aby robić to, chociaż wielu ludzi doświadcza ten stan przez kilka chwil, od czasu do czasu podczas Salat.

    Problemy, jakie napotykają wykonujący Salat, związane są w głównej mierze z rozpraszaniem uwagi, zarówno fizycznym jak i mentalnym. Możemy zostać wyrwani z głębokiej koncentracji na modlitwie przez hałasy, rozmowy, przytłumione dźwięki dobiegające z ulicy lub inne otaczające nas odgłosy. Lekarstwem na te zakłócenia jest odcięcie ich źródeł. Sufi odkryli, że najlepszym miejscem na wypełnianie ich Bożej posługi jest ciemne, małe i odosobnione pomieszczenie. Jeśli nie mamy dostępu do takich warunków, należy znaleść specjalne, odosobnione miejsce dla czczenia i wspominania Boga. Zamknąć oczy, jeśli potrzeba, ponieważ oczy są pierwszym źródłem zakłuceń.

    Drugim powodem zakłóceń jest umysł sam w sobie, ponieważ każda myśl rodzi myśl następną. W początkach Islamu zdażyło się, że pewien sprzedawca wielbłądów przybył do Abu Bakra As12.gif (888 bytes), bardzo pobożnego muzłumanina i powiedział, "Nie wierzę, że potrafisz odmówić dwa cykle modlitwy - Salat - myśląc wyłącznie o Alla'hu." Abu Bekr As12.gif (888 bytes)zapewnił, że wydaje mu się, iż jest do tego zdolny. Kupiec odparł, że jeśli tak jest, gotów oddać mu jednego z dwóch swoich wielbłądów, które stały w pobliżu i wskazał na pobliskie wielbłądy, jedenego czarnego i drugiego brązowego.

  Abu Bekr As12.gif (888 bytes) Przystąpił do odmawiania Salat. Gdu skończył, kupiec spojrzał na niego z niepokojem. Abu Bekr As12.gif (888 bytes), będąc człowiekiem uczciwym i niezdolnym do kłamstwa, przyznał się: "Miałe rację, nie udało mi się. Coś mi przeszkodziło." Kupiec odetchnął z ulgą, ponieważ już bał się, że stracicenne zwierzę przez ten nierozważny zakład. Z ciekawości zapytał: "Lecz co ci przeszkodziło? O czym pomyślałeś?" Abu Bekr As12.gif (888 bytes)odpowiedział, "Nie mogłem się zdecydować, którego wybiorę, czarnego czy brązowego."

    Niełatwą rzeczą jest wyciszenie wewnętrznych zakłóceń. Najlepszą metodą jest koncentrowanie się najmocniej jak to możliwe na znaczeniu recytowanych treści. Jeżeli umysł zaczyna wędrować, sprowadź go z powrotem do znaczenia wersetw Koranu.

    Prorok Sas12.gif (875 bytes) zalecał wykonywanie Salat, w pomieszczeniu o jednolitych barwach, pozbawionym ozdób, używanie dywanika modlitewnego bez jaskrawych wzorów i zdejmowanie na czas modlitwy wszelkiego rodzaju biżuterii.

    Przekaz głosi ( w Hadithach), że kiedy ktoś wstaje w modlitwie, Alla'h rozwiesz przed sobą ekran i staje z nami twarzą w twarz. Aniołowie wspinają się na nasze ramiona, odmawiają z nami słowa Salatu i wraz z nami mówią Amen (Ameen) na jej zakończenie. Następnie rozsywają wstęgi cnót od głowy modlącego się aż po linię horyzontu. Jeden z nich mówi:"Jeżeli ten sługa wiedziałby kogo wzywa, nie rozglądał by się dookoła, rozproszony. Bramy Nieba są otwarte przed modlącą się osobą, a Alla'h jest z niego dumny przd aniołami i Twarz Boga Ukazuje się przed jego oczyma." To znaczy, że Kashf, lub bramy do Niewidzialny, są otwarte.

Części Salat

    Salat jest wykonywany w dwóch, trzech lub czterech cyklach - Rakats, stosownie do Pory dnia:

Fajr: 2 Rakats
Dhur: 4 Rakats
'Asr: 4 Rakats
Maghrib: 3 Rakats
Isha: 4 Rakats

 

   


Strona ta pochodzi z internertowych stron Zakonu Chishti -
www.chishti.com. Polecam wszystkim odwiedzić ten adres. (Ostatnio strony dotyczące samego zakonu znikneły z sieci i nie są dostępne !). Znajduje się tam wiele ciekawych i bardzo inspirujących tekstów. Oryginalna angielskojęzyczna wersja tej strony chwilowo nie jest dostępna.


Praktyki i modlitwy

Strona główna

Ostatnia aktualizacja tej strony:
00-03-23 22:32:06

Kontakt z autorem e-mail:
Arkadiusz Choczaj