Moje doświadczenia z uczestnictwa w Ceremonii Wirowej

Miałem łaskę uczestniczyć kilkakrotnie w Ceremonii Wirowej. Do tej pory odczuwam w swoim sercu jej mistykę i wspaniałość. Ceremonie Wirowe są praktykowane przez naszą społeczność bardzo rzadko. Są wielkim świętem i czymś naprawdę niezwykłym. Odbywają się przeważnie raz w roku podczas odosobnień, czyli okresów kiedy odrywamy się od naszych codziennych obowiązków i poświęcamy wyłącznie na czas medytacji i praktykom. Pod koniec takich tygodniowych lub dwutygodniowych okresów ciszy i kontemplacji jesteśmy głęboko wyciszeni i doświadczamy silnego kontaktu z naszymi duszami. Ceremonia Wirowa odbywa się w nocy, o trzeciej rano w godzinach mistrzów w czasie, kiedy błogosławieństwo duchowej hierarchii jest najsilniej odczuwane.

Na Ceremonię przychodzimy w milczeniu, bez wymawiania jakichkolwiek dźwięków czy słów. Przed samym przyjściem płuczemy nasze usta symbolicznie oczyszczając je. Ceremonia zaczyna się punktualnie od krótkich instrukcji osoby ją prowadzącej. Wszyscy ustawiają się w dwóch kręgach. Krąg zewnętrzny porusza się w prawo (osoby podążają za sobą) intonując - Hu, Hu, Hu (Boska obecność). Osoby te trzymają prawą rękę na sercu a lewą zwróconą do środka kręgu, skierowaną w dół do ziemi.

Krąg środkowy jest zwrócony twarzą do środka i porusza się krokiem dostawnym w prawo, intonując - Allah, Allah, Allah (Jedyny, Bóg). Z pierwszym Allah osoby przyjmują pozycję Alifa, symbolizującą numer jeden - jedność Boga. Osoba stoi z pochyloną głową, z rękoma skrzyżowanymi na piersiach, z dłońmi na swoich przeciwnych ramionach (prawa dłoń na lewym ramieniu i odwrotnie), z prawą ręką leżącą na lewej. Duży palec prawej nogi przydeptuje duży palec lewej nogi. Ta postawa symbolizuje poddanie, zjednoczenie z jedynym Bogiem. Z drugim Allah osoby ze środkowego kręgu podnoszą ręce do góry, otwierając się na błogosławieństwo. Z trzecim Allah ponownie przybierają pozycję Alifa. Potem powtarza się znowu ten cykl.

W centrum kręgu, na samym środku znajduje się osoba prowadząca Ceremonię. Kiedy już oba kręgi praktykują poruszając się w prawo, kiedy zaczyna już spływać energia - błogosławieństwo; podchodzi do pierwszej osoby ze środkowego kręgu kłaniając się jej. Osoba ta wychodzi z tego kręgu na środek, kłaniają się sobie ponownie przyjmując postawę Alifa. Można odczuć w tej chwili głęboką miłość łączącą dwie istoty, oddające cześć swojej boskiej naturze. Osoba zapraszająca do wirowania wyciąga skrzyżowane w nadgarstkach dłonie do osoby zaproszonej, która je ujmuje. Osoby wysuwają lekko do przodu swoje lewe stopy i zaczynają wspólnie spokojnie wirować, poruszając się w przeciwną stronę do ruchu wskazówek zegara, odnajdując swoją wspólną oś. Podczas tego ruchu intonują - El Allah Hu (tylko Bóg). Głębokie spojrzenie, którym się obdarzają, było dla mnie największym przeżyciem. Już nie tylko czułem się zjednoczony podczas tego ruchu z tą osobą, z całym wszechświatem, ze wszystkimi istotami, ale w jej oczach widziałem spojrzenie Boga. Czułem się zjednoczony, pełen boskiej miłości dla całego świata. Czułem jak moja dusza rozpływa się w oceanie miłosierdzia i współczucia. Naprawdę jest to kosmiczne przeżycie, niezwykłe misterium ducha. Po wykonaniu kilku obrotów para zatrzymuje się i puszcza ręce. Osoby wykonują pokłon w postawie Alifa i podchodzą do kolejnych osób zapraszając je do uczestnictwa w Wirowaniu. Stopniowo coraz więcej par zaczyna wirować w całej sali i można odczuć jak pulsuje swoim rytmem cały wszechświat zjednoczony w boskiej miłości.

W pewnym momencie, kiedy kończy się już spływ błogosławieństwa, osoba prowadząca Ceremonię informuje, że kończymy. Osoby stopniowo zatrzymują się, oddają sobie pokłony i siadają do medytacji i odczuwania tego co się w nich wydarzyło podczas tej komunii z Umiłowanym.

Naprawdę każda z przeżytych przeze mnie Ceremonii Wirowych głęboko dotknęła moją duszę, napełniając ją nektarem zjednoczenia i miłości. Pozwoliła mi odczuć, że jestem zarazem kroplą, jak i oceanem. Jestem bardzo wdzięczny za łaskę, że mogę tego doświadczać.

Vohumana Arkadiusz Choczaj


Sema

Praktyki i modlitwy

Strona główna

Ostatnia aktualizacja tej strony:
00-03-05 13:44:33

Kontakt z autorem e-mail:
Arkadiusz Choczaj