Cztery bramy do Boga

Qadiri Rifai Tariqa podąża za naukami Boga, Proroka (pzn) i Abdul Qadir Geylani. Abdul Qadir Geylani, qaddus Allahu sirrahu ali, mówi: "Istnieją cztery bramy: sharia, tariqa, haqqiqa, marifa." Musimy podążać przez wszystkie z nich. Nie może być tariqa (zakonu, ścieżki) bez sharia (prawa). Potrzebujemy sharia, sharia jest korpusem, sharia jest matką. Nie możesz dodać nic do tego. Nasi studenci zamierzają uczyć się tego, lecz ze zrozumieniem Proroka (pzn). Zamierzamy dojrzewać z tym, nie zamierzamy robić tego ślepo. W ten sposób, chcemy przeżywać nasze życie. Podobnie jak uczymy się, czynimy więcej sharia, to jest nasza metoda. Nie mówimy ci, że nie powinieneś się modlić, nie powinieneś robić tego lub tamtego. Powinieneś robić wszystko to puls więcej. Jakie więcej?

W sharia modlisz się pięć razy dziennie. W tariqa musisz modlić się cały czas. Musisz być z Bogiem przez cały czas, nie tylko pięć razy dziennie. W sharia pościsz przez jeden miesiąc. W tariqa musisz być w poście przez cały czas. To nie oznacza dosłownie poszczenia. Poszczenie nie tylko oznacza pozostawanie głodnym przez pewien czas. Możesz pościć każdą swoją skłonnością. Kontrolujesz wszystkie swoje skłonności od grzechu. Pilnujesz swoje działania, pilnujesz swoje życie seksualne, pilnujesz swoje oczy, pilnujesz swoje serce, pilnujesz wszystko. Podobnie jak kontrolujesz swój głód, musisz kontrolować wszystkie te motywy, nie tylko przez miesiąc, lecz przez cały czas. To jest Qadiri Rifai Tariqa.

W sharia czynisz Hajj (świętą pielgrzymkę) raz w swoim życiu. W tariqa musisz być na niej przez cały czas. Twoja Kaaba jest w twoim sercu, musisz oczyścić je, musisz czynić tawwaf twojego serca przez cały czas. W sharia musisz wypowiedzieć "La ilaha illa 'Llah" przynajmniej raz, aby stać się Muzułmaninem. W tariqa jeśli nie powtarzasz "La ilaha illa 'Llah" w każdej chwili jesteś nigdzie. Powtarzamy "La ilaha illa 'Llah" zawsze z naszymi czynami, w naszym sercu, w naszym umyśle. W sharia płacisz jedną czterdziestą swojego dochodu jako zakat (jałmużna). W tariqa płacisz zakat każdego dnia z każdym swoim działaniem. Jeśli wiesz więcej niż ktoś, twoim zakat jest nauczyć go tego. Jeśli jesteś mądrzejszy niż wszyscy, wtedy twoim zakat jest bycie bardziej cierpliwym wobec ludzi, ponieważ ci ludzie nie potrafią zrozumieć tak szybko jak ty. Ponieważ właśnie Ciebie Bóg obdarzył szybszą inteligencją, nie oznacza to, że powinieneś być snobistyczny. Twoim zakat jest traktować twojego brata lub siostrę bardzo dobrze, nawet jeśli nie jest on lub ona Muzułmaninem. To wszystko jest twoim zakat. Oczywiście, cokolwiek posiadasz materialnie, też powinieneś się tym dzielić. Nasz Prorok (pzn), kiedy odszedł posiadał tylko jeden worek mleka w swoim namiocie i trochę ubrań, to wszystko. Zawsze rozdawał cokolwiek dostał. To jest Qadiri Rifai Tariqa. To jest to, w co wierzymy.

Fragment z Qadiri Rifai Tariqa Statement of Purpose
Shaykh Taner Ansari Tarsusi er Rifai el Qadiri
Z angielskiego tłumaczył Arkadiusz Choczaj


Qadiri Rifa'i Tariqa PO. Box 2511 Napa, Ca. 94558 (v)707-552-7646 (f)707-255-2587


Strona ta pochodzi z internetowych stron Zakonu - Qadiri Rifa'i Tariqa. Polecam wszystkim odwiedzić ten adres. Znajduje się tam wiele ciekawych i bardzo inspirujących tekstów. Oryginalna angielskojęzyczna wersja tej strony dostępna jest tu - Qadiri Rifai Tariqa Statement of Purpose.


Artykuły i fragmenty książek

Strona główna

Ostatnia aktualizacja tej strony:
07-06-2004

Kontakt z autorem strony - e-mail:
Arkadiusz Choczaj
sufizm@poczta.onet.pl