Pir Vilayat Inayat Khan


Pir Vilayat Inayat Khan

Pir Vilayat Inayat Khan
(ur. 1916)

Pir Vilayat Inayat Khan urodził się w Londynie. Jest synem sufickiego Mistrza Pir-O-Murshid Inayat Khana i Ory Ray Baker. Od wczesnych lat dzieciństwa miał kontakt z bogatą mistyczną tradycją Wschodu i naukową spuścizną Zachodu. Studiował filozofię i ukończył wyższe studia psychologii na Uniwersytecie w Paryżu. Później zrobił doktorat w Oxfordzie oraz studiował muzykę na l'Ecole Normale de Musique de Paris. Potem zaczął intensywnie praktykować medytacje w Indiach i na Środkowym Wschodzie z mistrzami sufickimi i innych tradycji.

Obecnie jest głową Zachodniego Zakonu Sufi i kontynuuje dzieło swojego ojca Pir-O-Murshida Inayat Khan'a w głoszeniu Orędzia Jedności, pozostając w duchowej linii Murszidów (duchowych nauczycieli) Zakonu Chisti.

Linki polskojęzyczne - Pir Vilayat Inayat Khan:

Linki angielskojęzyczne - Pir Vilayat Inayat Khan:

Pir Vilayat Inayat Khan Pir Vilayat Inayat Khan Pir Vilayat Inayat Khan

Poprzedni / Następny


Album

Strona główna

Ostatnia aktualizacja tej strony:
00-01-30 12:23:42

Kontakt z autorem e-mail:
Arkadiusz Choczaj