BIBLIOGRAFIA KSIĄŻEK I ARTYKUŁÓW
O SUFIZMIE W JĘZYKU POLSKIM

 

Ibn 'Arabi "Księga o podróży nocnej do najbardziej szlachetnego miejsca", PWN 1990, s. 98, tł. Joanna Wronecka.

"Niniejsza książka przedstawia traktat (tyt. oryg. - Kitab al-isra ila al-maqam al-asra) napisany przez autora podczas jego pobytu w Fezie w roku 1198. Odwołując się do legendy o podróży nocnej Proroka Muhammada - isra lub mi'rag, autor opisuje w traktacie swoją własną wizję wędrówki...", którą "Ibn 'Arabi przeżył osobiście", i która "mogła być bezpośrednią przyczyną napisania tego traktatu". Książka opatrzona jest wstępem Joanny Wroneckiej, opisującym życie i twórczość Ibn 'Arabi'ego, stan badań nad jego twórczością oraz prezentację legendy o podróży nocnej Proroka Muhammada - isra i mi'rag - wraz z jej ewolucją.

Ibn 'Arabi "Traktat o miłości", PWN 1995, s. 210, tł. Joanna Wronecka.

"Prezentowany traktat jest częścią wielkiego dzieła al-Futuhat al-makkiyya (objawienia mekkańskie), które autor pisał przez bez mała trzydzieści lat....

Szajch Hakim Moinuddin Chishti "Księga zdrowia sufich", Dom Wydawniczy LIMBUS, Bydgoszcz 94 - wydanie 1, Bydgoszcz 98 - wydanie 2.

Książka prezentuje bogatą tradycję duchową sufizmu i jest skupiona na kwestiach związanych ze zdrowiem i tradycyjnymi, sufickimi sposobami jego przywracania. Autor jest szejkiem (duchowym nauczycielem) sufickiego zakonu w tradycji Chishti znajdującego się w USA. ZAMÓW U WYDAWCY

 

 

Anne Bancroft "Współczesni mistycy i mędrcy", wydawnictwo: Santorski & CO, Grudzień 2002, ISBN: 83-88875-41-8, liczba stron: 268, wymiary: 150 x 210 mm, okładka miękka .

Sylwetki osiemnastu wybitnych gnostyków, mistyków i magów XX wieku, inspiratorów przemian duszy i kultury ludzkiej należących do różnych tradycji relligijnych i światopoglądowych. Są wśród nich hinduiści (Ramana Maharishi, Krishnamurti, Maharishi Mahesh Yogi, Meher Baba, Maharaj Ji, Aldous Huxley), buddyści (Dhiravamsa, Chogyam Trungpa, Alan Watts), żydzi (Martin Buber), muzułmanie (Pak Subuh) sufiści (Gurdżijew), katolicy (Thomas Kerton, Teilhard de Chardin) i okultyści (Rudolf Steiner, Dion Fortune, Douglas Harding), a także najsłynniejszy szaman naszej epoki - don Juana Matusa. Pomimo tak ogromnego zróżnicowania poglądów wszystkie te nieprzeciętne postaci łączy wspólne dążenie do zgłębienia tajemnicy wewnętrznej tożsamości człowieka - kim i czym jest, gdy uświadomi sobie własne "ja". Ich różnorodne przesłania skłaniają do tego, by się obudzić, odkryć, kim jesteśmy i spojrzeć na otaczającą nas rzeczywistość tak, jakbyśmy czynili to po raz pierwszy. Wówczas być może wyzbędziemy się przekonania, że każdy człowiek jest oddzielony od reszty świata, całkowity i samowystarczalny, pogrążony w małym "ja". . ZAMÓW U WYDAWCY

Bahram Elahi "Droga ku doskonałości, Nauki Nur Alego Elahi", Oficyna Literacka, Kraków 1996, wydanie 2, s. 209, tł. Aleksandra Kurczab.

Książka prezentująca nauki Nur Ali Elahi, mistrza i przewodnika duchowego z Iranu. Droga Mistrza Elahi bierze początek z bliskiej mu tradycji religijnej (islam), dociera jednak do punktu jednoczącego wszystkie religie. Książka ta ma umożliwić szerszemu audytorium pierwsze zbliżenie się do drogi ku doskonałości.

Seyyed Hossein Nasr "Idee i wartości islamu", Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1988.

Książka jest adresowana do Europejczyków interesujących się islamem. W sześciu rozdziałach dotyczących: islamu, Koranu, Proroka, prawa islamskiego, sufizmu oraz sunizmu, autor omawia główne aspekty tradycji muzłumańskiej. Pozycja niezmiernie interesująca i warta przeczytania. Pomaga w jaśniejszym zrozumieniu tradycji Proroka Muhammada i korzeni sufizmu.

Abu al-Qasima al-Qusayri "Ar-Risala al-Qusayriyya czyli Traktat o sufizmie", Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 1997, s. 410, tł. ks. Jerzy Nosowski.

Treść tego dzieła obejmuje trzy zasadnicze wątki tematyczne: krótki wykład teologii monoteistycznej islamu, mający wykazać zgodność poglądów mistrzów sufickich z oficjalną ortodoksyjną teologią islamu, krótkie dane biograficzne dotyczące mistrzów sufizmu, których wypowiedzi oraz niektóre wydarzenia z ich życia stanowią zasadniczą treść Traktatu oraz systematyczne przedstawienie "stanów duchowych", "stacji" na drodze doskonalenia moralnego oraz definicji poszczególnych "cnót", "zalet charakteru", stanowiących istotny cel "drogi" ascetyczno-mistycznej w sufizmie. ZAMÓW U WYDAWCY

 

 

Piotr Kłodkowski "Homo mysticus hinduizmu i islamu", Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 1998, Wyd. I, s. 212, 145x205 mm, okładka kartonowa, foliowana, ISBN 83-86483-72-5

Doświadczenie mistyczne uznawane jest w wielu religiach za jeden z najdoskonalszych dowodów istnienia Absolutu. Jednak bezpośredni kontakt z tym, co nie uwarunkowane, dany jest jedynie nielicznym, spośród których bardzo mała część gotowa była przekazać relację o swoim doświadczeniu. Homo mysticus hinduizmu i islamu jest przedstawieniem zjawiska mistyki w dwóch religiach światowych. ZAMÓW U WYDAWCY

 

 

Gurdżijew (Gurdjieff) "Spotkania" Wydawnictwo Pusty Obłok, Warszawa 1994

Najbardziej znana i popularna książka Gurdżijewa.

Piotr Uspieński "Fragmenty nieznanego nauczania", Wydawnictwo Pusty Obłok, Warszawa 1992

Książka głównego ucznia i kontynuatora Gurdżijewa (Gurdjieff) przedstawia jego nauki.

NOWOŚĆ - PROSTO Z KANADY:
Rafael Lefort "Mistrzowie Gurdziejewa"
, Montreal Canada: "Troubadour Publications", 1995, ISBN 0-9699216-1-6; z języka angielskiego "The Teachers of Gurdjieff", Victor Gollancz Ltd., London, England 1966

Rafael Lefort, w sposób dramatyczny i prowokacyjny, opisuje swoje poszukiwania Mistrzów sufich w Turcji, Iranie, Iraku, Syrii oraz w Jerozolimie i w Kairze. Jego poszukiwania, mające na celu odnalezienie źródeł i zrozumienia tego mistycznego systemu nauczania, doprowadzają go w końcu do zakurzonego miasteczka w odległym Afganistanie. Miasteczko to położone jest w pobliżu ezoterycznych centrów sufich w Hindu Kushu. Tam też umożliwiono mu spotkanie z wielkim Szejkiem ul Mashaikh. Spotkanie to jest zakończeniem jego uciążliwych i dramatycznych poszukiwań. Stamtąd zostaje wysłany z powrotem do Europy, w celu wypełnienia swojej roli. Rola ta jest fragmentem działalności, która jest związana z ewolucją naszej planety. 

 

 

 

NOWOŚĆ - PROSTO Z KANADY:
Omar Ali-Shah "Sufizm Na Dzisiaj"
, Montreal Canada: "Troubadour Publications", 1998, ISBN 0-9699216-1-6; z języka angielskiego "Sufism for Today", Tractus Books, Paris, 1991 tłumaczenia polskiego dokonali Wes Jamróz, Zofia Krzemińska Gonzales

Sayed Omar Ali Shah urodził się w Afganistanie i jest potomkiem Proroka Muhammada oraz Sasanidzkich władców Persji. Jego ojciec, Sirdar Ikbal Ali Shah był znanym autorem wielu książek o tematyce orientalnej a jego brat Idrish Shah napisał wiele książek na temat sufich. Tradycja Sufich nie jest religią ani kultem. Jest to filozofia życia na codziń. Jej celem jest udostępnienie człowiekowi praktycznej metody, przy pomocy której będzie on mógł osiągnąć stan głębszej świadomości i głębszego zrozumienia swojej roli w stosunku do Stwórcy.

 

 

 

 

NOWOŚĆ - WYDAWNICTWO Drzewo Babel - Polska

Idries Shah "Mądrość głupców", Wydawinictwo Drzewo Babel, Polska 2002

Myśl suficka - najpiękniejsza, duchowa gałąź - jest u nas niemal nieznana. Dla sufich życie jest podróżą, podczas której człowiek zdobywa rozproszoną po świecie wiedzę o Bogu, o oderwanej od Stwórcy duszy, o własnej egzystencji. Już w czasach Mahometa pojawili się ludzie, którzy określając siebie mianem muzułmanów, odrzucili dosłowne rozumienie słów Proroka i wybrali mistyczną interpretację objawienia. Sufi jednak twierdzą, że ich myśl jest odwieczna, starsza nawet od Mahometa. Głównym celem sufizmu jest wyzwolenie człowieka z niewoli ego i doprowadzenie go do pełni.
Mądrość głupców to zbiór przypowieści i nauk, które suficcy mistrzowie przekazują swoim uczniom z pokolenia na pokolenie. Ich zrozumienie zależy od indywidualnej sumy doświadczeń, od otwartości, stanu ducha, od czasu, miejsca, od etapu, na którym uczeń się znajduje na swojej Drodze. Jak mówi sufi Jusuf Hamadani: Tej wiedzy nie można bowiem poskąpić komuś, kto na nią zasługuje, ale też nie sposób przekazać jej temu, komu się ona nie należy. FRAGMENTY KSIĄŻKI

 

NOWOŚĆ - WYDAWNICTWO Drzewo Babel - Polska

Idries Shah "Zaczarowana świątynia", Wydawinictwo Drzewo Babel, Polska 2003

Zaczarowana świątynia to zbiór opowieści, które w zwięzłej, błyskotliwej formie przekazują najważniejsze nauki sufizmu - mistycznego nurtu wyrosłego na gruncie islamu, który przekracza jednak wszelkie religijne doktryny i myślowe schematy.
Dla sufich życie jest podróżą, podczas której człowiek zdobywa rozproszoną po świecie wiedzę o Bogu, o oderwanej od Stwórcy duszy, o własnej egzystencji. Głównym celem sufizmu jest wyzwolenie człowieka z niewoli ego i doprowadzenie go do pełni.
W zbiorze tym Idries Shah zawarł miarodajny, tworzący harmonijną całość przekrój nauki sufickiej. Tradycyjne przypowieści, które suficcy mistrzowie przekazują swoim uczniom z pokolenia na pokolenie zestawił ze swoimi autorskimi opowieściami, odnoszącymi się bezpośrednio do problemów nam współczesnych. Poza wartością historyczną i estetyczną sam autor podkreśla praktyczny wymiar tej literatury. FRAGMENTY KSIĄŻKI

 

NOWOŚĆ - WYDAWNICTWO Drzewo Babel - Polska

Idries Shah "Wyczyny niezrównanego hodży Nasreddina", Wydawinictwo Drzewo Babel, Polska 2003

Zbiór zabawnych opowiastek o przygodach legendarnego hodży Nasreddina zebranych przez jednego z największych dwudziestowiecznych mistrzów i popularyzatorów myśli sufickiej. Mimo że podania o Nasreddinie liczą sobie już kilka wieków, sam hodża nic nie traci ze swej żywotności. Ten niedościgniony nauczyciel, najgłupszy z mędrców i najmędrszy z głupców, istniejący w tym świecie - jak sam miał to określić - na opak, w swoich przypowiastkach obnaża hipokryzję ludzkiego rozumowania i absurdalność naszych codziennych zachowań. Dzięki otwarości i elastyczności umysłu wychodzi cało ze wszystkich opresji i najdziwniejszych przygód, wprawiając w zdumienie uczonych mężów i największych władców. Sam pozostaje nieuchwytny, jawiąc się raz jako skończony głupiec, to znów jako osobnik obdarzony ponadprzeciętną inteligenencją, a niekiedy nawet jako mistrz wiedzy tajemnej.
Nie wiadomo dokładnie ani kiedy, ani gdzie urodził się hodża Nasreddin, choć opowieści o nim spotkać można w ludowych podaniach wielu krajów Azji, Afryki i Europy. Derwisze często odwołują się do jego przygód, by zilustrować pułapki ludzkiego umysłu. Sufi, dla których głęboka intuicja jest jedyną prawdziwą drogą do wiedzy i wyższego poznania, używają jego przypowiastek jako ćwiczeń. Wydaje się oczywistym, że ta cudowna, bezpretensjonalna literatura ukrywa niejedno podwójne dno. Poznając przygody Nasreddina, można śmiać sie do rozpuku, niejednokrotnie jednak zatrzymujemy się porażeni i zdemaskowani.
Już wkrótce także nad Wisłą będą krążyć z ust do ust - jak dowcipy - opowiastki o hodży. Tym bardziej, że Bohdan Butenko nadał nieśmiertelnemu hodży bardzo słowiańskie rysy. FRAGMENTY KSIĄŻKI


Hidayat Inayat Khan "Sufizm religia miłości, harmoni i piękna", Kraków, Wydawnictwo NW Publications

Autor proponuje nowe spojrzenie na osobowość człowieka i jego miejsce w świecie. Równocześnie wprowadza nas w arkana szkoły ezoterycznej, odkrywając między innymi tajemniczą moc ludzkiego oddechu.

Spis treści
Wybrane fragmenty

 

 

 

H.J.Witteveen "Medytacja w akcji", Kraków, Wydawnictwo NW Publications

To lektura, którą można polecić wszystkim prowadzącym aktywne życie zawodowe, a szczególnie ludziom biznesu.
Autor, były minister finansów Holandii, dzieląc się własnym doświadczeniem wskazuje, w jaki sposób łączyć rozwój duchowy z codziennością.

Spis treści
Wybrane fragmenty

 

 

 

H.J.Witteveen "Sufizm religia uniwersalna", Kraków, Wydawnictwo NW Publications

Druga po MEDYTACJI W AKCJI książka profesora H. J. Witteveen'a, byłego ministra finansów w rządzie Królestwa Holandii, wprowadza nas w bogaty świat Uniwersalnego Sufizmu Hazrat Inayat Khan'a. To właśnie dzięki swej wszechstronności i nowoczesności Sufizm Uniwersalny Khan'a jest tak bliski współczesnemu człowiekowi i tak bardzo odpowiada potrzebom dzisiejszych czasów. Historia, medycyna, nauki ścisłe, religia, mistyka, idea Sufickiego Przesłania - wszystko to łączy w sobie ta niezwykle interesująca książka.

Spis treści
Wybrane fragmenty

 

 

Dżawad Nurbachsz "PSYCHOLOGIA SUFIZMU", Kraków, Wydawnictwo NW Publications

Psychologia sufizmu to książka ważna i ciekawa nie tylko dlatego, że stanowi cenne uzupełnienie polskiego piśmiennictwa, ale przede wszystkim dlatego, iż prezentuje podstawowy materiał dla studentów mistycyzmu. Mistycyzm, w odróżnieniu od kultów, sekt czy wyznań, prezentuje duchową ścieżkę jako wspinanie się po drzbinie poziomów świadomości.
Książka jest tym bardziej interesująca, że autor jest zarówno profesorem psychiatrii jak i głową szkoły mistycznej.

Spis treści
Wybrane fragmenty

 

 

Janusz Wielobób "Bajki z krainy siedmiu mędrców", Kraków,

W tej książeczce dla dzieci znajdziecie bajki wywodzące się z tradycji buddyjskiej, sufickiej, islamskiej i hinduskiej. Ten zdumiewający świat rozwija dziecięcą wyobraźnię. Dlatego zapraszamy do cudownej Krainy Siedmiu Mędrców - do ojczyzny mądrości, rozsądkiem i szczęściem płynącej. W tym pełnym tajemnic królestwie każdy rozważny krok przynosi wiedzę i mądrość życiową.

Spis treści
Wybrane fragmenty

 

Wydawnictwo NW Publications poleca jeszcze następujące lektury.


POZOSTAŁE DOSTĘPNE TYTUŁY KSIĄŻEK:

AWICENNA "Księga wiedzy" PWN 1974 ss. XLVI, 272 (113).

AL-FARABI "Państwo doskonałe, Polityka" PWN 1967, ss. LI, 207 (85)

AL-GAZALI ABI HAMID "Nisza świateł" PWN 1990

Artykuły ks. Jerzy Nosowskiego o sufizmie.

Demidow S.M. "Sufizm w Turkmenii" Aszchabad 1978

"Prądy umysłowe w dawnym islamie" Dr Władysław Natanson, wydana Książnica-Atlas Lwów -Warszawa 1937

Joanna Wronecka "Ibn 'Arabi i jego doktryna jedności istnienia (wahadat al-wugud)" w "Euhemer" 1986, nr 2 (140), s. 33 - 42. 

Jeśli posiadasz jakieś informacje mogące uzupełnić i zaktualizować tę listę proszę prześlij mi je.


Strona główna

Ostatnia aktualizacja tej strony:
02-07-30 21:59:37

Kontakt z autorem e-mail:
Arkadiusz Choczaj