Mistrzowie i nauczyciele

!!! STRONA W TRAKCIE BUDOWY !!!


Postacie historyczne:

Prorok Muhammad ibn Abd Allah (ur.569/570-zm.08.06.632 r n.e.)

Abu Bakr - ojciec ukochanej żony Proroka Aiszy, pierwszy kalif,

Ali - kuzyn Proka,

...

Rabia al-Adawiyya (zm..801 r n.e.)
Szah Naqshband powiedział: "Rabi'a al-'Adawiyya powiedziała: 'O Boże, ja nie czczę Ciebie szukając nagrody Twojego Raju, ani też bojąc się Twojej kary, lecz wielbię Cię tylko dla Twojej Miłości. Jeśli twoja cześć jest dla zbawienia siebie, lub dla zyskania jakiejś nagrody dla siebie, to jest ukryty unik (wykręt), ponieważ jesteś połączony czymś z Bogiem, albo nagroda albo kara. To jest to co oznacza Hallaj ."

Abu Jasid Taifur al-Bistami (zm.874 r n.e.)

Husajn ibn Mansur ( Mansur al.-Halladż ) (ur.ok.858-zm.922 r n.e.)
- "Diwan"

Abul Kasim al-Dżunajd (zm.910 r n.e.)

Abu Hamid al-Gazzali (ur.1058-zm.1111 r n.e.)
- "Wybawiciel z błędu" ("Al.-Munqid min ad-dalal") ,
- "Samozniszczenie filozofów" ("Tahafut al.-falasifa") ,
- "Ożywienie nauk religijnych" ("Ihya ulum ad-din").
Imam al-Ghazzali - wybitny islamski teolog, wykładowca uniwersytetu w Bagdadzie.

Sayiddina Shaykh Abdul Qadir Jilani / Abu ad-Kadira al-Gilani (ur.ok.1077-zm.1166 r n.e.)
[Założyciel Zakonu Kadirijja]

Dia ad-Din Abu Ndziba al-Suhrawadi (ur.1097-zm.1168 r n.e.)
[Założyciel Zakonu Suhrawadijja]

Ahmed ibn al-Rifaj (ur.1106-zm.1182 r n.e.)
[Założyciel Zakonu Rifaijja]

Attar (ur.ok.1120-zm.ok.1190 r n.e.)
- "Pamiętnik świętych" ("Tadhkirat al.-Awliya") ,
- "Mowa ptaków" ("Mantiq al.-Tair"),
- "Diwan",
- "Boska księga" ("Elahi Nameh"),
- "Księga przeciwności".

Khwaja Muinnddin Chisthi / Muin ad-Din Hasan Czisti (ur.1142-zm.1236 r n.e.)
[Założyciel Zakonu Czistijja w Indiach] jego przesłanie

Ibn Arabi (ur.1165-zm.ok.1241 r n.e.)
- "Objawienia mekkańskie" ("Kitab al.-Futuhat al.-makkijja"),
- "Księga objawień boskich" ("Kitab at-tadżallijjat al.-ilahijja"),
- "Kamienie mądrości"("Madrość proroków") ("Kitab fusus al.-hikam").

Dżalal ad-Dina Rumi (ur.1207-zm.1273 r n.e.)
[Założyciel Zakonu Maulawijja / Mevlevi (wirujący derwisze z Konya, Turcja)]
- "Mathnawi".
-
"Ody mistyczne"
Mevlana Jalaluddin Rumi - poeta i mistyk, nauczyciel suficki..

Muhammad Baha ud-Din Nakszbanda (zm.1389 r n.e.)
[Założyciel Zakonu Nakszbandijja]

Nur ad-Din Muhammad al-Dżarrami al-Halweti (zm.ok.1720 r n.e.)
Muzaffer (ur.1916-zm.1978 r n.e.)
[Założyciel Zakonu Dżerrahijja (Halweti-Dżerrahijja)]

  • Hasan al-Basri
  • Mansur al-Hallaj

Postacie z czasów współczesnych:

  • Georges Ivanovitch Gurdjieff (1866?1949)
  • Peter D. Ouspensky (1878?1947)
  • John G. Bennett (1897?1974)
  • Idries Shah (1924-1996)
  • Osho

Suficcy szejkowie - linki w sieci

Ilustracje Szejków w Albumie


Strona główna

Ostatnia aktualizacja tej strony:
00-04-11 12:32:51

Kontakt z autorem e-mail:
Arkadiusz Choczaj