NOWOŚCI I AKTUALIZACJE


07.06.2004 - dołączyłem:

Artykuły i fragmenty książek - Jogiczne spojrzenia na Islam, Brook przywiezie "Hamleta",
Czy można przestać być maszyną?, Sceny z żywota Petera Brooka,
Wyjmij nóż z mojego boku. Derwisze w Iraku., Mądrość głupców, Taniec z Bogiem

01.05.2004 - dołączyłem:

Tradycja suficka na świecie - Zakony sufickie na świecie (AKTUALIZACJA), Współczesny rozwój sufizmu i zakonów na Zachodzie (AKTUALIZACJA), Histora "Zachodniego Sufizmu" (NOWOŚĆ)

30.06.2000 - dołączyłem:

Artykuły i fragmenty książek - Cztery bramy do Boga, Poddanie, Życie i praca Mevlana Jalaluddina Rumiego

30.05.2000 - dołączyłem:

Poezja - Wiersze Rumiego - tłumaczenia współczesne, Wiersze poetów sufickich - przedwojenne tłumaczenia

30.04.2000 - dołączyłem:

Przypowieści - Mułła Nasrudin (nowe historie), Przypowieści sufickie cz.1, Przypowieści sufickie cz.2

25.03.2000 - dołączyłem:

Album - Mevlana Jalaluddin Rumi
Praktyki - Salat - muzułmańska praktyka modlitwy - Salat : Konieczność Modlitwy, Pory Modlitw, Przygotowanie do Salat, Poza 1, Poza 2, Poza 3, Poza 4, Poza 5, Poza 6, Poza 7, Poza 8.

29.02.2000 - dołączyłem:

Praktyki i modlitwy - Allah - inwokowanie Jedynego Boga; Sema - Moje doświadczenia z uczestnictwa w Ceremonii Wirowej; Sura Al-Fatihah - Dokładne znaczenia fraz i poszczególnych słów z Sury Al-Fatihah
Przypowieści - Mułła Nasrudin
Mistrzowie i Nauczyciele - Suficcy szejkowie - linki w sieci, Przesłanie Khwaja Muinnddin Chisthi
Tradycja suficka na świecie - Zakony sufickie na świecie, Współczesny rozwój sufizmu i zakonów na Zachodzie

20.02.2000 - dołączyłem:

Architektura - Kabba
Kaligrafia
Sema - Ceremonia Wirowania Derwiszy
Ceremonia Sema - Wirowanie Derwiszy, Cermonia Sema, Muzycy, Spacer Sułtana Velved'a, Selam, Wirowanie, Koniec ceremonii - opisy z ilustracjami.

10.02.2000 - dołączyłem:

Formularz do korespondencji - na dole strony głównej.
Potwierdzenie wysłania opinii za pomocą formularza korespondencji.
Spis zawartości serwisu

30.01.2000 - dołączyłem:

Album - dołączyłem do jego zawartości pierwsze strony biograficzne prezentujące Mistrzów sufickich: Avicenna, al-Ghazzali, Hazrat Inayat Khan, Samuel L. Lewis, Pir Vilayat Inayat Khan.
Wypowiedzi wczesnych Mistrzów sufickich dotyczące istoty sufizmu.
Zikr - Ceremonia Wspominania

04.01.2000 - dołączyłem:

Praktyki i modlitwy - Sura Al - Fatihah, Sura Al - Fatihah jest niezawodnym remedium
Przypowieści - Różne przypowieści sufickie

01.01.2000 - oficjalnie zaczęła działać
strona - Suficka Tradycja Duchowa
http://www.republika.pl/sufizm

Opublikowałem pierwsze strony:

Strona zapowiadająca
Strona główna
Czym jest sufizm ?
Etymologia terminu Sufi
Album - ze stronami poświęconymi kaligrafii - 1, 2, 3, 4, 5.
Zakony sufickie działające w Polsce - kontakty, warsztaty
Linki
Co nowego - jesteś tutaj !

Rok 1999 - zbieranie i przygotowywanie materiałów.


Strona główna

Ostatnia aktualizacja tej strony:
08-06-2004

Kontakt z autorem strony - e-mail:
Arkadiusz Choczaj
sufizm@poczta.onet.pl