PRAKTYKI I MODLITWY

 

Na tej stronie będę umieszczał prezentacje ważnych i charakterystycznych praktyk oraz modlitw duchowej tradycji sufickiej.

Allah - inwokowanie Jedynego Boga

Salat - muzułmańska praktyka modlitwy

Sema - Ceremonia Wirowania Derwiszy - centralna praktyka Zakonu Mewlewi, założonego przez Rumiego.

Sura Al - Fatihah - Sura otwierająca Koran - najważniejsza modlitwa.

Zikr - Ceremonia Wspominania. - Tłumaczenie opisu praktyki zikru wykonywanego w sufickim zakonie - Qadiri Rifa'i Tariqa.


 Strona główna

Ostatnia aktualizacja tej strony:
00-04-11 12:32:52

Kontakt z autorem e-mail:
Arkadiusz Choczaj