SPIS ZAWARTOŚCI SERWISU

 


Czym jest sufizm?

Etymologia terminu Sufi
Wypowiedzi Mistrzów sufickich dotyczące istoty sufizmu.

Tradycja suficka na świecie

Zakony sufickie na świecie
Współczesny rozwój sufizmu i zakonów na Zachodzie
Histora "Zachodniego Sufizmu"

Mistrzowie i Nauczyciele

Przesłanie Khwaja Muinnddin Chisthi
Suficcy szejkowie - linki w sieci

Praktyki i modlitwy

Allah - inwokowanie Jedynego Boga

Sema - Ceremonia Wirowania Derwiszy

Moje doświadczenia z uczestnictwa w Ceremonii Wirowej
Ceremonia Sema - Wirowanie Derwiszy, Cermonia Sema, Muzycy, Spacer Sułtana Velved'a, Selam, Wirowanie, Koniec ceremonii - opisy z ilustracjami.

Salat - muzułmańska praktyka modlitwy

Salat : Konieczność Modlitwy, Pory Modlitw, Przygotowanie do Salat, Poza 1, Poza 2, Poza 3, Poza 4, Poza 5, Poza 6, Poza 7, Poza 8.

Sura Al - Fatihah

Dokładne znaczenia fraz i poszczególnych słów z Sury Al-Fatihah
Sura Al - Fatihah jako niezawodne remedium

Zikr - Ceremonia Wspominania.

Przypowieści

Mułła Nasrudin
Przypowieści sufickie cz.1,
Przypowieści sufickie cz.2

Kaligrafia

Architektura

Kabba

Poezja

Wiersze Rumiego - tłumaczenia współczesne
Wiersze poetów sufickich - przedwojenne tłumaczenia

Muzyka suficka

Album

Zdjęcia mistrzów i szejków sufickich:
Avicenna
Al-Ghazzali
Samuel L. Lewis
Hazrat Inayat Khan
Pir Vilayat Khan
Mevlana Jalaluddin Rumi

Kaligrafie:
Bysmyla er Rahman er Rahim
Allah
Hu
Kompozycje kaligraficzne
Ilustracje kaligraficzne

Zakony sufickie działające w Polsce - kontakty, warsztaty.

Książki w języku polskim o sufizmie

Linki

Artykuły i fragmenty książek

Cztery bramy do Boga - Discussions by Shaykh Ibrahim Spiegel - Qadiri Rifai Tariqa Statement of Purpose
Poddanie - Discussions by Shaykh Ibrahim Spiegel - Qadiri Rifa'i Tariqa - Surrender
Życie i praca Mevlana Jalaluddina Rumiego - Andrzej Saramowicz - Świat Sufi
Jogiczne spojrzenia na Islam - artykuł o Muhamadzie, Islamie, Jodze i symboliceCarla Junga.
Brook przywiezie "Hamleta" - relacja z sesji poświęconej Gurdżijewowi we wrocławskim Ośrodku Grotowskiego. Źródło - Gazeta Wyborcza
Czy można przestać być maszyną? - O Georgiju Gurdżijewie, pół Greku, pół Armeńczyku, mistyku i badaczu wschodnich tradycji religijnych pisze Roman Pawłowski. Źródło - Gazeta Wyborcza
Sceny z żywota Petera Brooka - O wielkim wizjonerze teatralnym Peterze Brooku, opowiada Roman Pawłowski. Źródło - Gazeta Wyborcza
Wyjmij nóż z mojego boku. Derwisze w Iraku. - fotoreportaż Krzysztofa Millera i Pawła Smoleńskiego. Źródło - Gazeta Wyborcza
Mądrość głupców - zwięzły rys postaci Idries Shaha. Źródło - Wydawnictwo Drzewo Babel.
Taniec z Bogiem - fotoreportaż Krystyny Okulewicz-Rabij i Aleksandra Rabij. Fragment artykułu opisującego podróż do Turcji, do grobu Mevlany Rumiego oraz relacji z Ceremoni Wirowej. Źródło - czasopismo Poznaj Świat

Co nowego

Słowniczek terminów sufickich

Bazar


Strona główna

Ostatnia aktualizacja tej strony:
08-06-2004

Kontakt z autorem strony - e-mail:
Arkadiusz Choczaj
sufizm@poczta.onet.pl