SUFICCY SZEJKOWIE - LINKI W SIECI

 

 • Hasan al-Basri (zm. 728 CE) z Basra w dzisiejszym Iraku, jest jednym z najwcześniejszych ogniw w większości sufickich linii przekazu. Jest on często odnotowywany w sufickich łańcuchach przekazu i jest określany jako osoba, która otrzymała przekaz od 'Ali'ego, który w kolejności otrzymał go od Proroka Muhammada. Linked here is an skrócone tłumaczenie jego znanego listu do Umayyad Caliph 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz (r. 717-720) (Zobacz Arberry, Sufism, pp. 33-35, którego źródłem był Arabic - Abu Nu'aym al-Isfahani, Hilyat al-awliya', vol. 2, pp. 134-140)
 • Rabi'a al-Adawiya, z pewnością najsłynniejsza kobieta i suficka święta, żyjąca podczas 2nd wieku AH/ 8th wieku CE i zmarła w Basra (w Iraku). Mówi się [że Rabi'a (al-Adawiya ?)] zwykła klękać tysiąc razy dziennie mówiąc, 'Nie proszę o nagrody, lecz [jedynie] o satysfakcję Wszechmocnego Boga.' Zobacz kilka zwięzłych cytatów z poezji i anegdot o Rabi'a opowiadanych o niej. (Zobacz powyżej - Rabi'a bint Isma'il.)
 • Bayazid-i Bistami, którego grobowiec możesz tu zobaczyć, był sufickim szejkiem, który zmarł w 9 wieku CE, przed pojawieniem się zakonów sufickich. Jest on ogólnie znany jako wyraziciel "odurzającego" sufizmu.
 • Mansur al-Hallaj (858-922) jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci sufizmu. Stracony w Bagdadzie z politycznych powodów, Hallaj stał się sławny przez jego problematyczne dla Muzułman stwierdzenie, "Ja jestem Prawdą" (Ana 'l-Haqq), co może być również przetłumaczone jako "Ja jestem Bogiem" lub "Ja jestem Rzeczywistością." Zestaw jego arabskiej poezji przetrwał. Jeden z jego poematów, przetłumaczonych na angielski, może być znaleziony tu - Hallaj on God.
 • Abu al-Hasan Kharaqani (u. 962-964 i zm. 1033) - którego grób znajduje się w mieście Kharaqan, które jest w ogólności obszarem Bastam i który dzisiaj jest w pobliżu Shahrud, w obrębie administracyjnego okręgu Semnan w Iranie - otrzymał duchowy przekaz od Abu Yazid Bastami i podobnie jak Abu Sa'id Abu al-Khayr (967-1049 CE) otrzymał duchowe przewodnictwo od Szejka Abu al-'Abbas Ahmad ibn Muhammad 'Abd al-Karim Qassab-e Amuli. Kiedy pytano go jak zostać derwiszem (darvishi) - surowy odpowiednik faqr (duchowego ubóstwa), oraz określenie sufickiej ścieżki - powiedział: "To jest ocean, który pochodzi z trzech źródeł: pierwsze, wstrzemięźliwość; drugi, hojność; i trzeci, bycie niezależnym od ludzi." Kiedy był pytany o "gnostykę" ('arif) odpowiedział, " gnostyk jest jak ptak, który wyleciał ze swojego gniazda w poszukiwaniu pokarmu, ale nic nie znalazł. I wtedy próbuje on odnaleźć powrotną drogę do gniazda, którą zagubił i staje się zdezorientowany - pragnąc powrotu, lecz zarazem będąc niezdolnym lecieć do domu." (Z Nur al-'ulum, ed. 'Abd al-Rafi' Haqiqat, pp. 37, 39.)
 • Abu Sa'id ibn Abi'l-Khayr (zm. 1049), był wczesnym sufickim szejkiem, który na różnych etapach swojego życia był ascetą, ekstatykiem oraz duchowym przewodnikiem. Otrzymał on suficki przekaz od Abu al-Fadl al-Hasan (lub ibn al-Hasan) al-Sarakhsi, którego Abu Sa'id nazywał swoim Pir'em (Pir - perskie słowo określające duchowego przewodnika i podobnie jak określenie szejk - "shaykh"). Po śmierci Abu al-Fadl, Abu Sa'id związany był z Abu 'Abbas al-Qassab (rzeźnikiem), którego Abu Sa'id nazywał Szejkiem, który stał się jego duchowym przewodnikiem. Hagiografia Asrar al-tawhid jest jednym z dwóch głównych źródeł, z których znamy jego życie i nauki. Została ona przetłumaczona jako The Secrets of God's Mystical Oneness (link do Mazda Press) przez Johna O'Kanea. Zbiór czterowierszy - rubajatów (ruba'iyat) jest przypisywany Abu Sa'id. Zobacz wybór kilku z nich pośród cytatów z książki on-line Abu Sa'id Abu'l-Khayr i jego Rubajaty - sufickiego szejka Dr. Zahurul Hasan Sharib.
 • Khwajah 'Abdallah al-Ansari, znaczący (Hanbali Sufi) autor i święty, zmarły w 1089 AD. Jego grób znajduje się w Herat, Afganistan i jest ciągle ważnym miejscem pielgrzymek. Napisał on liczne rozprawy naukowe po arabsku i persku.
 • Ruzbihan Baqli (zm. 1209) był ekstatycznym sunnicko sufickim szejkiem i autorem z Shiraz (Iran). Był on obiektem współczesnych badań prowadzonych przez Profesora Carla Ernsta. Chociaż Ruzbihan napisał liczne książki, tylko jego pamiętnik wizji The Unveiling of Secrets (Kashf al-asrar) (w tłumaczeniu Ernsta) jest dostępny w języku angielskim. Większością jego pracy jest wielotomowy encyklopedyczny komentarz Koranu, 'Ara'is al-bayan, który zawiera nie tylko jego własne spojrzenie na sufickie znaczenie Koranu, ale także merytoryczne komentarze Koranu, pochodzące od najwcześniejszych sufickich szejków (wziętych z Sulami) i z Qushayri.
 • Ibn 'Arabi by Prof. William C. Chittick To artykuł, opublikowany w Encyclopaedia Iranica, napisany przez główny autorytet w USA o Ibn 'Arabi, którego pisma wywarły dominujący wpływ na suficką literaturę po 13 wieku CE. Mniej szczegółową dyskusję można znaleźć w artykule A Biographical Sketch of Ibn 'Arabi. Chociaż Ibn 'Arabi jest często atakowany (przykładem jest The Declaration that Ibn 'Arabi is a Disbeliever [Takfir Ibn 'Arabi]), wielu uważa go za największego sufiego. Dlatego posiada też tytuł "Największy Szejk" (al-Shaykh al-akbar). Tutaj możesz zobaczyć znakomite obrazy meczetu Ibn 'Arabi i jego mihrab.
  Idee Ibn 'Arabiego miały najbardziej znaczący wpływ na suficką literaturę. Wybór z nich, przygotowany przez Henry Corbina - największego uczonego zajmującego się sufizmem, można znaleźć w
  Creative Imagination in the Sufism of Ibn 'Arabi. Największym dziełem Ibn 'Arabiego jest al-Futuhat al-Makkiya (Meccan Revelations). Prof. James Morris omawia jego część w swoim czteroczęściowym artykule zatytułowanym: Listening for God: Prayer and Heart in the Futuhat. Kilka rozdziałów Futuhat zostało przetłumaczonych przez uczoną - Ayesha Bewley. Jeden z nich we fragmentach znajdziesz w: The beginning of the spiritual creation and the macrocosm and microcosm.

Mistrzowie i Nauczyciele

Strona główna

Ostatnia aktualizacja tej strony:
00-04-11 12:32:52

Kontakt z autorem e-mail:
Arkadiusz Choczaj