ZAKONY SUFICKIE DZIAŁAJĄCE W POLSCE
- kontakty / warsztaty -

 

W Polsce istnieją przedstawicielstwa kilku szkół sufickich działających na świecie:

Zakony sufickie luźno związane lub tylko inspirowane tradycyjnym sufizmem:

Zachodni Zakon Sufi w Polsce jest oficjalnym przedstawicielstwem Sufi Order w Polsce, prezentującym Duchowe Orędzie - Hazrat Inayat Khan'a. Obecną głową tego Zakonu na świecie jest Pir Vilayat Inayat Khan, pierwszy syn Hazrat Inayat Khan'a, założyciela tego Zakonu w USA. Informacje o działalności Zakonu oraz terminach i tematyce spotkań udziela: Marek Miedziewski, ul. Armii Krajowej 68/10, 81-844 Sopot, tel. 058 551 71 06, 058 684 26 42, 0602 777 202.

W tym Zakonie działa kilka liderów, którzy prowadzą zajęcia w różnych miastach Polski:
Hayat Jacek Krzywobłocki z Krakowa - tel. 012 412 84 68, e-mail: hayat@interia.pl
Azimat Urszula Kowalik z Warszawy - tel (0604) 081-816  e-mail: azimat@polbox.com

 

Sebil - suficki program edukacji podstawowej prowadzi Nur Janusz Wielobób (e-mail: nwpublic@ceti.com.pl) w "Prana"- Małopolskim Centrum Rozwoju na ul. Podzamcze 20/13, 31 - 003 Kraków, w środy od 19.30 do 21.30, tel. 0601 42 46 41. Informacje o spotkaniach można też uzyskać w księgarni "Cud" w Krakowie. Ta suficka szkoła związana jest z International Sufi Movement z centrum w Holandii, założonym przez drugiego syna Hazrat Inayat Khan'a - Hidayat Inayat Khan'a. Janusz prowadzi też Wydawnictwo NW Publicatios wydające m.in. książki poświęcone sufizmowi (Hidayat Inayat Khan oraz H.J.Witteveen).

 

Zakony sufickie głęboko związane z tradycyjnym sufizmem:

Szkoła Nauk Sufich będąca islamskim zakonem sufickim, jest filią Institute of Search for Truth, New Delhi, w Indiach. Założycielem i dyrektorem Instytutu jest Szajch al-Tariqa Hazrat Azad Rasool. Szkoła oferuje instrukcje duchowe w pięciu głównych Ścieżkach Sufi: Nakszbandi, Mudżaddidi, Cziszti, Kadiri i Szazili. Szkoła istnieje w Polsce od 1996r.

Osiągnięcie samowiedzy i urzeczywistnienie Boga jest celem życia. Jest to również naszym największym przywilejem. Aby połączyć się z Bogiem, musimy najpierw stać się świadomi naszych własnych uwarunkowań oraz faktu, iż nasze życie przypomina sen. Aby obudzić się z tego stanu, powinniśmy najpierw uaktywnić ukryty potencjał drzemiący wewnątrz naszej Jaźni i wykorzystać go w codziennym życiu. Metodą przez nas przyjętą jest specjalna forma medytacji polegająca na transmisji. Dzięki tej praktyce uzyskać możemy wgląd, który umożliwi nam postrzeganie wszystkiego w nowej, prawdziwej perspektywie. Praktyka medytacji otwiera również nowe myślenie, uwalnia nas od niepokoju i lęków oraz pomaga uzyskać większe poczucie szczęśliwości i wyciszenia. Tak uzyskana wolność daje nam siłę doświadczenia pozytywnych uczuć i myśli w stosunku do nas samych i innych. Objawia również istotę wzajemnego powiązania ludzkiego istnienia i świata (kosmosu) oraz pokazuje drogę powrotną do Boga.

Szkoła oferuje:
- bezpłatne indywidualne instrukcje medytacji
- zestaw dziesięciu wstępnych lekcji związanych z dziesięcioma ośrodkami świadomości
- cotygodniowe medytacje w grupie
- warsztaty i rozmowy o różnych aspektach Sufizmu
- okresy intensywnej medytacji i osobistych instrukcji podczas wizyty Szajcha w Polsce
Kontakt: Ahmad Salim, tel. kom.: 0501178916; tel/fax: (22) 762 67 09; e-mail: sufism@poczta.onet.pl  

Inne Zakony

Otrzymałem informację, że w Polsce przebywają osoby inicjowane do Sufickich Zakonów Haqqani i Mevlevi.


Idrish Shah

Słyszałem, że istnieje w Polsce grupa związana z sufickim przekazem Idrish Shaha,
ale nie dysponuję z nimi kontaktem. Proszę o pomoc w tej sprawie.

Gurdżijew

Kontakty do osób zajmujących się naukami Gurdżijewa (Gurdjieff) w Polsce.

Skontaktował się ze mną Pan Michał Dusza z Wrocławia z informacją o planach uruchomienia grupy - http://m.dusza.fm.interia.pl/. Kontakt do niego: e-mail: m.dusza@interia.pl, tel.: 0608-34-97-30, 0693-455-905

Inna strona skupiająca osoby zainteresowane tą tradycją - poszukiwanie drogi (czwartej)... http://republika.pl/czwartadroga/. Dużo linków do zagranicznych serwerów.


Istnieją też grupy luźniej związane z sufizmem lub sufizujące:

Tańce Światowego Pokoju - Tańce w tej tradycji (PeaceWorks International Network for the Dances of Universal Peace) prowadzi Hayat Jacek Krzywobłocki z Krakowa - tel. 012 412 84 68, e-mail: hayat@kr.onet.pl oraz Azimat Urszula Kowalik z Warszawy - tel (0604) 081-816  e-mail: azimat@polbox.com (Oboje należą do Zachodniego Zakonu Sufi w Polsce).


Istnieją też grupy czy organizacje, które są bardzo luźno powiązane z sufizmem:

Eckankar - Religia Boskiego Światła i Dźwięku, również znana jako Starożytna Nauka Podróży Duszy. Jest to prawdziwie duchowa religia - dla jednostek we współczesnych czasach, określana jako tajemna ścieżka do Boga poprzez sny i Podróże Duszy. Nauki dostarczają ramy dla każdego, by mógł odkrywać swoje własne duchowe przeżycia. Założona przez Paula Twitchell'a, współczesnego założyciela w 1965. Interesujące oryginalne materiały zamieszczone są na stronie tej organizacji - www.eckankar.org. Eckankar w Polsce ma członków przede wszystkim w Warszawie, ale też i w innych miastach (np. w Bydgoszczy). W Warszawie spotkania odbywają się co niedzielę. Na spotkaniach intonuje się HU (próbka w internecie), czyta się różne pisma i dyskutuje. Na seminariach uczestnicy spotykają się też z ECKistami z innych krajów - najbliższe w Pradze 17-18 czerwca 2000r., następnie w Hadze 20-23 lipca 2000r. Szczegółowe informacje możesz uzyskać od Małgorzaty i Maćka Chojnackich przez e-mail: mawacho11@hotmail.com.
Adres korespondencyjny: Eckanakar J.H. skr. poczt. 39, UPT 84, 00-954 Warszawa.

Stowarzyszenie Subud w Polsce - Subud pojawił się w 1924 roku, kiedy to pewien Indonezyjczyk o imieniu Muhammad Subuh po raz pierwszy doświadczył działania Mocy Bożej. Doświadczenie to rozpoczęło trzyletni okres intensywnego procesu zachodzącego w jego duszy. Pod koniec tego czasu okazało się, że doświadczenie to nie było przeznaczone tylko dla niego, albowiem każdy mógł otrzymać ten dar, jeśli tylko o niego poprosił. Dopiero w 1956 roku Subud dotarł na Zachód i od tej pory rozprzestrzenił się prawie we wszystkich krajach świata. Oddziały Stowarzyszenia w Polsce znajdują się w: Olsztynie, Toruniu i Warszawie.
Adres korespondencyjny: Stowarzyszenie Subud w Polsce, ul. Legionów 31/8, 87-100 Toruń, tel./fax 0-56 6549465 lub e-mail: subud@polbox.com

 

Jeśli posiadasz jakieś informacje mogące uzupełnić tę listę kontaktową proszę prześlij mi je - e-mail: sufizm@poczta.onet.pl.


 Strona główna

Ostatnia aktualizacja tej strony:
03-03-21 21:00:20

Kontakt z autorem e-mail:
Arkadiusz Choczaj
e-mail: sufizm@poczta.onet.pl