Sura Al - Fatihah

Sura Al - Fatihah jest otwierającą surą Koranu - jego pierwszym rozdziałem. Tradycja suficka mówi, że w niej samej zawarta jest cała mądrość tej Księgi. Z tego powodu tak dużą wagę przykłada się do jej recytacji i medytacji nad jej wewnętrznym znaczeniem. W samej tradycji islamskiej jest jedną z najważniejszych modlitw.

Sura Al - Fatihah - tekst sury po arabsku pisany z prawej do lewej.

 

W zależności do położenia geograficznego Sura Al - Fatihah może być wymawiana nieco inaczej. Poniżej znajdują się linki do plików audio z wymową tej sury.

 

Oto uproszczona transkrypcja polskiej wymowy tej sury. Jej energię można poczuć recytując ją w oryginalnym języku, gdyż w takiej formie zawarte jest błogosławieństwo.

BYSMYLA ER RAHMAN ER RAHIM
AL HAMDULILA RAB IL ALAMIN
ER RAHMAN ER RAHIM
MALIKI JAUM IDIN
IJJAKA NABUDU ŁA JAKA NASTAIN
EDINAS SIRAT AL MUSTAKIM
SIRAT AL LADHINA ANAMTA AL EJHIM
GHAJRIL MAGHDUBI AL EJHIM ŁA LAD DALIN
AMIN

 

Surę recytuje się w oryginalnym języku - arabskim. Wiele słów ma w nim dużo znaczeń, co utrudnia wierne tłumaczenie z powodu trudności w oddaniu wieloznaczności poszczególnych wyrażeń. Oto trzy przykładowe tłumaczenia. Wszystkie bardzo piękne.

W imię Boga Łaskawego i Miłosiernego
Chwała Bogu, który ożywia i podtrzymuje światy
Łaskawemu i Miłosiernemu
Królowi dnia sądu
Oto Ciebie czcimy i Ciebie prosimy o pomoc
Wskaż nam prostą drogę,
Drogę tych, którym okazałeś swoją łaskę
Tych, których udziałem nie jest gniew
Tych, którzy idąc nie błądzą.

W imię Allaha Miłosiernego i Dobrego
Cała chwała Allahowi Panu światów
Miłosiernemu i Dobremu
Panu dnia sądu
W Ciebie jedynego wierzymy, do Ciebie jedynego uciekamy się
Ukaż nam prostą ścieżkę
Ścieżkę tych, których kochasz i faworyzujesz,
A nie tych, którzy zasłużyli na Twój gniew
Ani tych, którzy zmierzają do nikąd.
Tak niech się stanie.

Dobry Bóg rzekł:
Wszelka chwała należy się tylko Allahowi, Panu światów
On dba o nas w swojej łaskawości
Zanim cokolwiek uczynimy, uczynki nasze łaskawie wynagradza
Jedynie On jest Panem sądu
Oto Ciebie czcimy i Ciebie prosimy o pomoc
Prowadź nas drogą prostą
Drogą tych, których obsypałeś dobrodziejstwami,
Nie zaś tych, na których jesteś zagniewany,
Ani tych, którzy błądzą.

Dokładne znaczenia fraz i poszczególnych słów z Sury Al-Fatihah opisałem tutaj.

Sura Al - Fatihah jest pierwszą surą otwierającą Koran. Jest zarazem otwarciem i streszczeniem całego Koranu. Posiada ogromną moc.
Przez sufich określana jest jako niezawodne remedium. Często jest praktykowana jej recytacja jako ochrona przed chorobami lub jako lekarstwo na nie.

 

Zapraszam do praktykowania.
Arkadiusz Choczaj


 Praktyki i modlitwy

Strona główna

Ostatnia aktualizacja tej strony:
00-04-11 12:32:53

Kontakt z autorem e-mail:
Arkadiusz Choczaj