Sura Al - Fatihah jest niezawodnym remedium

Prorok Muhammad powiedział: "Otwarcie (Sura Al - Fatihah, pierwsze słowa Koranu) jest balsamem na wszystkie choroby". Dalej wymienił szczegółową instrukcję korzystania z tego najbardziej ze wszystkich cenionego remedium.

Powiedział również: "Opowiem wam o najwspanialszym i najbardziej wartościowym rozdziale w całym Koranie. Jest to rozdział wstępny, który składa się z siedmiu wersów i reprezentuje Wielki Koran".

Zgromadzone poprzez wieki doświadczenia sufich dowodzą, że szczere czytanie Koranu może wyleczyć każdą dolegliwość, zarówno duchową jak i fizyczną, zewnętrzną jak i wewnętrzną. Otwarcie Koranu (Sura Al - Fatihah) jest zawsze obecne w praktykach sufickich, a Towarzysze Proroka recytowali tę surę w celach leczniczych.

"Szatan lamentował, łkał i rwał włosy z głowy, z czterech powodów: gdy został wyklęty, gdy został wygnany z Nieba, gdy Muhammad otrzymał proroctwo i w chwili objawienia Sury Al -Fatihah - Otwarcia Koranu."

Nieprzerwana recytacja pierwszych wersetów stanowi niezawodny środek na spełnienie waszych potrzeb i należy do najczęściej praktykowanych modlitw Sufich. Prorok Muhammad zalecał opisany poniżej cykl recytacji i oświadczył, że praktykowanie go zapewni ochronę przed każdą chorobą.

"Surę Al - Fatihah należy recytować czterdzieści jeden razy przez czterdzieści dni z rzędu, pomiędzy dobrowolną a obowiązkową poranną modlitwą. W czasie recytacji należy unikać przerwy na oddech występującej pomiędzy pierwszymi dwoma wersami. Pozostałe przerwy na oddech nie ulegają likwidacji."

Hazrat Khwaja Muinnddin Czisti powiedział: "Nieprzerwana recytacja Sury Al - Fatihah jest niezawodnym środkiem na wszelkie potrzeby".

 

Arkadiusz Choczaj


Sura Al - Fatihah

 Praktyki i modlitwy

Strona główna

Ostatnia aktualizacja tej strony:
00-04-11 12:32:53

Kontakt z autorem e-mail:
Arkadiusz Choczaj