Współczesny rozwój sufizmu w krajach zachodnich.

Sufizm na Zachodzie (czyli poza tradycyjnymi krajami muzułmańskimi i Afryką) jest dzielony przez badaczy na grupy, kategoryzowane związkiem danej szkoły z wyznawaniem islamu przez uczniów danego zakonu. W ten sposób wyróżniają naukowcy cztery ogólne kategorie:

Islamskie Zakony Sufi
Quasi-islamskie Organizacje lub Zakony Sufi
Nie islamskie Organizacje lub Zakony Sufi
Organizacje lub Szkoły związane z sufizmem lub Zakonami Sufi

Islamskie Zakony Sufi

Wspólnym mianownikiem muzułmańskich zakonów sufickich, założonych i obecnie działających na Zachodzie, jest w tej kategorii wyznawanie i przynależność do Islamu oraz wyraźnie stosowanie się do Shari'ah (Szariatu) - Islamskiego Prawa, chociaż interpretatorem tego prawa dla danego zakonu może być jego szejk . Kilka z takich zakonów to:

 • Murabitun - Zakon ten był założony na Zachodzie przez Szejka Abdalqadir al-Murabit.
  Jest to gałąź zakonu Shadhili-Darqawi. W innych czasach znana jako Zakony Darqawi i Habibiya.
 • Zakon Shadhili założony w U.S.A. przez Sidi Szejka Muhammad al-Jamal z Jerusalem (al-Quds).
 • Zakon Naqshbandi-Haqqani założony na Zachodzie przez Szejka Nazim.
  Aktualnie, jego khalifa - kalifem (reprezentantem) w U.S.A. jest Szejk Hisham Kabbani.
 • The Circle Group został założony przez amerykańskiego sufiego Szejka Ahmed Abdur Rashid,
  który jest khalifa - kalifem Hazrat Azad Rasool, Szejka Zakonu Naqshbandi z New Dehli.
 • Zakon Chishti założony w U.S.A. przez amerykańskiego sufiego Szejka Hakim Moinuddin Chishti.
 • Gałąź Gudri Shahi Zakonu Chishti, założona przez Dr. M. Qadeer Shah Baig w Toronto, Kanada.
  Aktualnym khalifa - kalifem w Toronto jest Syed Mumtaz Ali.
 • Gałąź Gudri Shahi / Zahuri - Zakonu Chishti poprzednio prowadzona przez Hz Zahurul Hasan Sharib (zm. 1996),
  a obecnie przez Inaaam Hasan z Ajmer, w Indiach. Ta gałąź obecnie jest obecna w Anglii (gdzie jej strona jest zlokalizowany),
  w Amerykach i w licznych innych regionach świata. Ta gałąź ma inicjacyjny związek z Zakonem Qadiriya.
 • Zakon Qadiri-Rifa'i założony w U.S.A. przez Szejka Taner Ansari.
 • Zakon Tijani był założony w U.S.A. przez Szejka Hassan Cisse.
 • Amerykański Zakon Jerrahi był założony w U.S.A. przez Szejka Muzaffer Ozak.
  Istnieją dwa główne amerykańskie ośrodki: w Chestnut Ridge, New York, gdzie Tosun Bayrak jest Kalifem,
  oraz w Redwood City, CA, gdzie Kalifem jest Robert Frager.
 • Suficki Zakon Nimatullahi, chociaż oryginalnie sunnicki zakon, stał się szyickim 16 wieku.
  Dhu'r-riyasateyn (Munis 'Ali Shah) gałąź zakonu była założona na Zachodzie przez jego obecnego szejka, Dr. Javad Nurbakhsh,
  który oryginalnie był umiejscowiony w Tehranie, w Iranie.
  Jedną z gałęzi zakonu jest Zakon Safi 'Ali Shahi, nazwany po jego głównej postaci, Safi 'Ali Shah Isfahani (zm. 1316/1899).
  Zobacz biografię Safi 'Ali Shah.
 • Suficki Zakon Maktab Tarighat Oveysi Shahmaghsoudi, gałąź Shi'i zakonu Kubrawiya,
  była przyniesiona na Zachód przez Shah Maghsoud Sadegh Angha.
  Jego syn, Salaheddin Ali Nader Shah Angha, jest aktualnym Szejkiem.
  Córka Shah Maghsoud, Seyedeh Nahid Angha, założyła oddzielną organizację, International Association of Sufism, opisaną poniżej.
 • Organizacje i Zakony Sufickie quasi-islamskie

  W większości tych organizacji, chociaż szejk samemu dotrzymuje Shari'a (Szariatu), praktykowanie Islamu nie było stawiane jako warunek konieczny do otrzymywania nauki i podążanie ścieżką suficką. W niektórych przypadkach szejk mógł utożsamiać się jako muzułmanin, a w innych jako wyznawca innej wiary. Także w kilku tych organizacjach, przy niektórych okazjach szejk mógł stosować się do Shari'a, choć w sposób, który nie jest normatywny dla tradycji sunnickiej i/ lub szyickiej. W tych organizacjach podobna liczba uczniów jest Muzułmanami i nie Muzułmanami.

 • Bawa Muhayiadden Fellowship założony w U.S.A. (Philadelphia) przez Jego Świątobliwość Bawa Muhayiadden.
 • Threshold Society i Zakon Mevlevi założony w U.S.A. w Vermont, przez Kabir i Camille Helminski.
 • Suficki Zakon Nur Ashki Jerrahi, uważający siebie za będący wewnątrz zakonu Halveti-Jerrahi Tariqat, w linii i przewodnictwie Tureckiego Szejka Muzaffer Ashki al-Jerrahi (zm. 1985) oraz ludzi z zachodu, Szejka Nur al-Jerrahi (Lex Hixon) (zm. 1995) i jego następczyni, Sheikha Fariha (Friedrich) al-Jerrahi.
 • Nieislamskie Sufickie Organizacje i Szkoły

  Oprócz rozmaitych islamskich zakonów sufickich, które obecnie posiadają ośrodki na zachodzie, powstała na zachodzie pewna liczba nieislamskich sufickich organizacji. Te grupy uczą różnych sufickich doktryn oraz praktyk, ale w przeciwieństwie do prawie wszystkich sufickich zakonów w muzułmańskim świecie, odłączyły ich nauki od Islamu. Stąd zwolennicy tych grup nie są w ogólności muzułmanami. Uczniowie tych szkół często dowodzą, że sufizm poprzedza Islam i w ten sposób w swej istocie jest uniwersalny i niezależny od Islamu. Uczniowie takich sufickich grup i nauczycieli utrzymują nie islamski punkt widzenia na sufizm:

 • International Sufi Order, poprzednio Zachodni Zakon Sufi, założony przez Hazrat Inayat Khan i prowadzony obecnie przez jego syna Pir Vilayat Inayat Khan. Odwiedź grobowiec Inayat Khan w New Delhi, India.
 • International Sufi Movement także wywodzi się od Inayat Khan i jest prowadzony przez jego kolejnego syna Hidayat Inayat Khan.
 • The Sufi Islamia Ruhaniat Society założone przez Murshid Samuel Lewis (1896 - 1971), ucznia Hazrat Inayat Khan. Murshid Sam, który był szczególnie aktywnym w San Francisco podczas "epoki hipizmu," stworzył "Tańce Światowego Pokoju", które stały się znane jako "Tańce Sufickie."
 • Idries Shah, który odszedł w 1996 roku, był sufickim nauczycielem i płodnym autorem, który bezspornie wywarł najważniejszy wpływ na spopularyzowanie sufizmu (w nie islamskiej formie) na zachodzie. Zobacz zwięzłą dyskusję o kilku jego dziełach w ISHK Books.
 • Omar Ali-Shah jest sufickim nauczycielem i pisarzem podobnym w orientacji do jego zmarłego brata Idries Shaha.
 • The Golden Sufi Center zostało założone w wielu miastach w U.S.A. i na całym świecie w celu szerzenia nauk Sufickiego Zakonu Naqshbandiya-Mujaddidiyya (w nieislamskiej formie), nauczanego przez Irina Tweedie i Llewellyn Vaughan-Lee.
 • Organizacje lub Szkoły związane z sufizmem lub jakimiś Zakonami Sufi

 • International Association of Sufism, zostało założone w U.S.A. przez Seyedeh Nahid Angha, Ph. D. (córkę Shah Maghsoud Sadegh Angha) i jej męża, Shah Nazar Ali Kianfar, Ph. D. Wśród jego wielu działań jest sponsorowanie corocznych konferencji, w których biorą udział zarówno islamscy jak i nie islamscy sufi.
 • The Muhyiddin Ibn 'Arabi Society, założone jednoczenie w U.S.A. i Anglii, w obu miejscach organizuje coroczne konferencje dotyczące prac Ibn 'Arabi (zm. 1240) i publikuje naukowe czasopismo. Zarówno muzułmańscy jak i nie muzułmańscy uczeni prezentują tam swoje badania nad jego dziełami.
 • The Naqshbandi Foundation for Islamic Education (NFIE), chociaż nie suficki zakon, jest islamsko-suficką organizacją złożoną w większości (ale nie ograniczoną do) zwolenników różnych gałęzi Zakonu Naqshbandi. Dwoma jej głównymi działalnościami są: (1) doroczne celebrowanie Milad al-Nabi (urodzin Proroka Muhammada), na której sufi i uczeni z różnych sufickich przynależności mają prezentacje, oraz (2) wydawanie naukowego czasopisma, Sufi Illuminations.
 • The Beshara School of Intensive Esoteric Education założona w Anglii i w U.S.A. przez Tureckiego dżentelmena, Bulent Rauf (zm. 1987), który silnie interesował się sufizmem, szczególnie pismami Ibn 'Arabi i Rumiego. Beshara traktuje siebie jako szkołę urzeczywistniania ezoterycznej prawdy. Jest ona niezależna religijnie.
 • SUBUD założony oryginalnie w Indonezji przez Bapak Subuh (zm. 1987), który w swojej młodości miał kontakt z sufizmem. Obecnie istnieje wiele ośrodków na całym świecie. Doskonałe streszczenie celu Subud można znaleźć na Subud: Its Origin and Aim. Bapak zachęcał członków Subud do praktykowania religii ich wyboru. Stąd niektórzy zwolennicy Subudu są muzułmanami, a reszta jest związana z innymi religiami lub nie przynależą do żadnej religii. Po porównywalne badania zobacz Subud i Sufizm - Dirk Campbell. Szczególnie pożyteczne jest zestawienie wymiarów Subudu przez Campbell'a.
 • Gudziijew, Uspieński, Benet - uzupełnić + linki.
 • Osho
 •  

  Arkadiusz Choczaj
  Przy opracowywaniu tej strony korzystałem z następujących źródeł:


  Tradycja

  Strona główna

  Ostatnia aktualizacja tej strony:
  01-05-2004

  Kontakt z autorem strony - e-mail:
  Arkadiusz Choczaj
  sufizm@poczta.onet.pl